Zaštita imovine

Udruženo protiv nelegalne trgovine kulturnim dobrima

Nijedna zemlja ili institucija ne može se sama nositi sa problemom nelegalne prekogranične trgovine kulturnim dobrima, već nadležni organi moraju udružiti svoje snage na regionalnom nivou u cilju sprovođenja odgovarajućih istraga i gonjenja u skladu sa vladavinom prava, zaključeno je na seminaru koji se održava u Podgorici.

Petodnevnu regionalnu radionicu o borbi protiv nelegalne prekogranične trgovine kulturnim dobrima koja je počela danas organizuje Italijansko Predsjedništvo OEBS-a, u koordinaciji sa Jedinicom za graničnu bezbjednost i upravljanje Sekretarijata OEBS-a, Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstvom kulture.

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović kazao je da država Crna Gora, kroz institucije sistema, strpljivo i uporno stvara društveni ambijent u kojem se zaštita i očuvanje kulturne baštine, u skladu sa jasno definisanim preporukama EU, afirmiše kao prioritet. “U proteklom višedecenijskom periodu, država je kroz rad institucija, koje su mijenjale svoj naziv ali ne i ulogu službe zaštite kulturnih dobara, štitila vrijednosti svoje kulturne baštine i u kontinuitetu bila pokretač i realizator brojnih aktivnosti, čiji je cilj zaštita, očuvanje i unaprjeđenje njenog stanja, radi prenošenja budućim generacijama u autentičnom izgledu. Iz tog razloga, problematika zaštite kulturnih dobara u Crnoj Gori obezbjeđuje se Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, koji se u kontinuitetu usklađuje sa pripisima EU, i u okviru kojeg se uređuje i iznošenje kulturnih dobara u inostranstvo, kao i monitoring iznošenja kulturnih dobara.”

“Zato je intenziviranje razmjene iskustava, savremenih praksi i metoda u borbi protiv nelegalne trgovine kulturnim dobrima jedan od prioriteta Ministarstva kulture. S obzirom na to da je riječ o multidisciplinarnom pristupu, uvažavajući trendove i neophodnost primjene savremenih tehnologija, saradnja različitih subjekata, posebno misije OEBS-a, predstavlja neophodnost u ovom procesu”, kazao je ministar Bogdanović.

Zamjenik stalnog predstavnika Italije u OEBS-u Luca Fratini kazao je da zemlje iz cijelog svijeta doživljavaju dramatičan uspon u uništavanju i degradaciji arheoloških lokaliteta i trgovini kulturnim dobrima, ne samo u regionu Mediterana, već i u cijelom regionu OEBS-a i šire.

“Postaje sve jasnije da je ova vrsta trgovine suštinski povezana sa transnacionalnim organizovanim kriminalom i korupcijskim mrežama i finansiranjem terorizma. Borba protiv uništavanja kulturne baštine i trgovine kulturnim dobrima je prioritet italijanskog predsjedavanja u 2018. godini. OEBS je odlična platforma za efikasno rješavanje ove bezbjednosne prijetnje”, kazao je ambasador Fratini.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Maryse Daviet kazala je da je primarni cilj ove radionice da se podigne svijest o prirodi i obimu nelegalne prekogranične trgovine kulturnim dobrima.

“U ovom trenutku moramo prihvatiti činjenicu da postoji mnoštvo dokaza o pljačkama kulturnih dobara i artefakata od strane organizovanih kriminalnih mreža čiji je jedini cilj da profitiraju i finansiraju terorizam. Ovo ne samo da pokreće transnacionalni organizovani kriminal, već i uništava zajedničko i istorijsko nasljeđe”, kazala je ambasadorka Daviet.

Šefica Odjeljenja za transnacionalne prijetnje OEBS-a Rasa Ostrauskaite podsjetila je da se OEBS priključio borbi protiv nelegalne prekogranične trgovine kulturnim dobrima u 2016. godini i da su od tada razvijeni veoma ambiciozni projekti i obuke.

“Trudimo se da promoviše podizanje svesti, multifunkcionalni odgovor na ovaj problem i međudržavni pristup koji se tiče bezbjednosti granica. Nijedna zemlja, niti institucija ne može sama da se nosi sa ovim problemom koji ima transnacionalni karakter i zbog čega moramo da udružimo snage kako bismo bili uspješni u toj borbi”, kazala je Ostrauskaite.

Tokom predstojećih pet dana, oko 50 učesnika regionalne radionice na temu suzbijanja nelegalne prekogranične trgovine kulturnim dobrima iz policije, granične i carinske službe, ministarstava pravde i kulture iz jugoistočne Evrope i južnog Kavkaza razgovaraće i istraživati metode i najbolje prakse za održivu borbu protiv ove rastuće transnacionalne prijetnje. Inicijativa ima za cilj podsticanje koordinacije i saradnje između relevantnih institucija, međunarodnih organizacija, privatnog sektora i obrazovnih institucija.

Related Posts