Bezbjednost Crna Gora Izdvojeno Vijesti

Na vježbi u Norveškoj 40 pripadnika vojske Crne Gore

Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković odobrio je učešće 40 pripadnika Vojske Crne Gore na vježbi ,,Spoj trozubca 2018“ (“Trident Juncture 2018“(TRJE 18)), saopšteno je u informaciji Vlade Crne Gore o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore I Ministarstva odbrane Republike Slovenije o logističkoj podršci u vezi učešća na ovoj vježbi

Na vježbi će pored Vojske Crne Gore, učestvovati oružane snage iz više članica NATO i partnerskih država, kao i formacije Oružanih snaga SAD, stacioniranih u Evropi. Vježba se održava na više poligona za obuku u Hjerkinu, Lejži i Reni u Kraljevini Norveškoj, u periodu od 25.10. do 30.11.2018. godine, pripadnici Vojske Crne Gore će učestvovati u sastavu pješadijske čete Vojske Slovenije, dok će štabni elementi zadatke obavljati u komandi pješadijske brigade Oružanih snaga Italije.

Kroz scenario vježbe provjerava se efikasnost procedura u sprovođenju operacija prvenstveno pješadijskih jedinica taktičkog i operativnog nivoa, kao i sadejstvo kopnenih snaga sa vazduhoplovnim i mornaričkim snagama. Planirano je da na vježbi budu angažovani svi rodovi kopnenih snaga zemalja NATO i partnerskih zemalja.

Realizacijom aktivnosti na vježbi, Vojska Crne Gore podiže nivo obučenosti, razmjenjuje iskustva, ostvaruje jačanje saradnje i povjerenja sa parnerskim zemljama i usvaja NATO standarde i procedure, neophodne za povećanje operativnih sposobnosti jedinica I njihove interoperabilnosti.

Učešćem na vježbi usvojiće se i uvježbati nove tehnike, taktike i procedure angažovanja pješadijskih jedinica i provjeriti naoružanje i oprema koja je u pomenutim jedinicama na upotrebi. Pored učešća pješadijskog voda brojnog stanja 27 pripadnika, Vojska Crne Gore će angažovati i dva štabna oficira, pilota koji će pratiti procedure vazduhoplovnih napada i komunikacija tokom ukrcanja/iskrcanja jedinica pješadije, posmatrača/kontrolora obuke i vojnog policajca.

U cilju priprema za realizaciju vježbe, do sada su održane tri konferencije: Inicijalna (novembar 2017. godine), Glavna (april 2018. godine) i Finalna koordinaciona konferencija (jul 2018. godine) i tokom realizacije istih, usaglašen je Koncept operacije i obaveze predstavnika zemalja učesnica, kao i brojna veličina jedinica i štabnih elemenata. Takođe, zbog kompleksnosti vježbe, realizovana su i tri izviđanja lokacija za realizaciju vježbe (februar, april i jun 2018. godine), na kojima su učestvovali i pripadnici Vojske Crne Gore. Procijenjeni troškovi za učešće pripadnika Vojske Crne Gore na Vojnoj vježbi ,,Spoj trozubca 2018“(“Trident Juncture 2018“(TRJE 18)) iznose 120.000 eura. Navedena sredstva su obezbijeđena u okviru sredstava opredijeljenih Ministarstvu odbrane Crne Gore izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu.

Related Posts