Bezbjednost Crna Gora Školovanje Vijesti

Naši vojnici na vježbi u Njemačkoj

U skladu sa Zakonom o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu i odobrenim Planom međunarodnih vježbi pripadnika Vojske Crne Gore u 2018. godini, ministar odbrane odobrio je učešće 14 pripadnika Vojske Crne Gore na Vojnoj vježbi ,,Spoj trozubca 2018“ (“Saber Junction 2018“). Na vježbi će pored pripadnika Čete specijalnih snaga Vojske Crne Gore, učestvovati pripadnici oružanih snaga iz šesnaest država regiona i drugih zemalja

NATO i partnerskih država, kao i jedinica specijalne namjene Oružanih snaga SAD u Evropi. Vježba se održava na poligonima za obuku ,,Hohenfels“ i ,,Grafenvir“ u Saveznoj Republici Njemačkoj, u periodu od 04. do 30. septembra 2018. Godine.

Kroz scenario vježbe provjerava se efikasnost procedura u sprovođenju operacija jedinica specijalne namjene država članica NATO i partnera, na nivou timova (sastava 12 pripadnika), kao osnovnog elementa jedinica za specijalne operacije. Pored pomenutih procedura, pripadnici jedinica specijalne namjene uvježbavaće i sadejstvo sa drugim timovima, kao i razmjenu informacija u realnom vremenu, neposredno pred izvršenje zadatka.

Realizacijom aktivnosti na vježbi, Vojska Crne Gore podiže nivo obučenosti, povećava razmjenu iskustava štabnog osoblja, ostvaruje jačanje saradnje i povjerenja sa parnerskim zemljama i poboljšava usvajanje neophodnih NATO standarda i procedura, neophodnih za povećanje operativnih sposobnosti jedinica i njihove interoperabilnosti. Učešćem na ovoj vježbi usvajaju se i uvježbavaju nove tehnike, taktike i procedure jedinica specijalne namjene i vrši se provjera naoružanja i opreme koja je u pomenutim jedinicama na upotrebi. Pored učešća jednog 12-članog tima, Vojska Crne Gore će na vježbi učestvovati i sa dva štabna oficira koji će uvježbavati proces donošenja vojnih odluka I primjene istih u realnom vremenu i okruženju.

Related Posts