Intervju Izdvojeno

Aleksandar Đuričković: Uvijek ću biti dio borbe protiv kriminala i nasilja

Osnivač i pokretač poslovanja Ustanove Urban Protection Training Center Montenegro,   Aleksandar Đuričković, kaže u intervjuu za portal UPA da se bezbjednost razvija i ona je proces koji se neprestano odvija.

„Ja idem ukorak sa novim tendencijama teorije i prakse. Tako sam dio borbe protiv svih vidova nasilja i kriminala, kao i predviđanja, praćenja i kontrolisanja elementarnih katastrofa“, ističe Đuričković.

Đuričković je čovjek koji posjeduje višegodišnje iskustvo u zaštiti visokih vladinih zvaničnika u Crnoj Gori, kao i mnogih značajnih osoba širom svijeta. Radio je na najvišim dužnostima u posebnim policijskim jedinicama Crne Gore, kao i u jedinici za Nacionalnu sigurnost Republike Crne Gore.

 

Aleksandar Alex Đuričković bio je Šef obezbjeđenja predsjednika Vlade Crne Gore u periodu od 1998 – 2003. A uperiodu od 2003. do 2007. godine, bio je Šef obezbjeđenja predsjednika Crne Gore. Aleksandar Đuričkovic, kao Šef Obezbjeđenja sa Predsjednikom Crne Gore u Londonu. (slika desno)

  • UPA: Vaša karijera je išla samo uzlaznom linijom. Predstavite nam tajnu uspjeha i činjenicu da ste posao šefa objezbjeđenja predsjednika Filipa Vujanovića obavljali bez greške.

Đuričković: Ne postoji recept. Jednostavno, to je životni put i misija svakog čovjeka. U mom slučaju je odlučilo srce, vrlina i čista potreba da budem u službi države. Vremenom je karijera išla svojim tokom, a o njoj nisam nikada razmišljao. Moja dužnost je bila misao o itnegritetu i želja da dajem vanserijski doprinos bezbjednosti. Pozitivno mišljenje, disciplina, pravilan patriotski pogled u budućnost i kosmopolitizam su bile moje odrednice, a one vjerovatnoću greške svode na minimum. Tačnije, razvijao sam se i stalno sam učio i bio usklađen sa vremenom u kome živim, sa zahtjevima poziva i moralnim principima koji su mi bili neprikosnoveni putokaz.

  • UPA: U kojoj mjeri danas dajete doprinos bezbjednosti i javnom interesu?

Đuričković: Postoji nepisano pravilo: “jednom bezbjednjak – uvijek bezbjednjak”. I dalje se razvijam. Bezbjednost se razvija i ona je proces, a ja idem ukorak sa novim tendencijama teorije i prakse. Tako sam dio borbe protiv svih vidova nasilja i kriminala, kao i predviđanja, praćenja i kontrolisanja elementarnih katastrofa. Saradnja i kompatibilnost sa nacionalnim planovima i strategijama, kao i sa međunarodnim činiocima bezbjednosti  je dimenzija na kojoj se zasniva orijentacija pregalaštva i programskih aktivnosti svih ustanova i fondacija čiji sam osnivač, a to su: Alfa AC – security firma, PU „Urban Protection Training Centar Montenegro“ – organizator opbrazovanja odraslih, odnosno privanta akademija za pet zanimanja bezbjednosti, fondacija „Aco Đuričković“ koja je u partnerskom odnosu sa PU „Urban Protection Training Centar Montenegro“, utoliko što zajednički realizuju kampanje i planove saradnje sa potencijalnim partnerima iz zemlje i inostranstva. Fondacija je uključena u planove napretka ka evropskim integracijama sa USA (Offline Solutions Zagreb), Hrvatska (COR), Poljska (European Security Academy) i nastavlja rad na dobijanju povjerenja od strane najuticanjijih međunarodnih pravnih subjekata. Takođe sam osnivač fondacije “Urbana Akademija Sigurnosti”, koja otvara vrata bezbjednosti i koja je nosilac mnogobrojnih projekata u ovoj oblasti.

  • UPA Kako biste u najkraćim crtama predstavili značaj projekta Trening Centra?

Đuričković: Glavni cilj Trening Centra je doprinos zaštiti i afirmaciji ljudskih prava u Crnoj Gori i na međunarodnom planu, u skladu sa standardima EU, posebno onih prava koja se odnose na sigurnost i zaštitu mentalnog i fizičkog integriteta svih građana, te će na taj način promovisati prednosti sigurnog okruženja i zdravih stilova života među svim zainteresovanim stranama.

Edukativni centar će se, prije svega, baviti cjelokupnom obukom osoba iz sistema bezbjednosti: zaštitari lica i imovine, VIP zaštita, policijski, vojni i oficirski kadar, pripadnici civilne zaštite. Urbana Akademija Sigurnosti je prva tog tipa u Crnoj Gori i regionu. Planirali smo da uključimo najeminentnije stručnjake iz različitih oblasti studija (sigurnost NATO-a, EU, antiterorizam i antidiverziona oblast, Internet zaštita, civilna zaštita, sprječavanja opasnosti itd). Studije će biti provedene na crnogorskom i engleskom jeziku, kako za polaznike iz Crne Gore i regiona, tako i za strane studente. Akademija će biti opremljena najnovijim tehnologijama kako bi pružila svim studentima i učesnicima adekvatnu udobnost, kao i puni pristup informacijama i najboljim predavanjima (konferencijske dvorane, biblioteka, video – konferencije, oprema za simultano prevođenje, kompjuteri, itd). Bitna dimenzija obuke biće koncept edukacije koji odnosom teorijskog i praktičnog dijela daje veliku primjenljivost u praksi. Kvalitetan program obuke u punoj mjeri je prilagođen i značajno pomaže reforme crnogorskog sistema bezbjednosti. Osim najsavremenijih učionica za teorijski dio nastave, Centar će imati i odgovarajuće, visokokvalitetne prostorije za različite praktične vježbe, teretane, streljanu, bazen i SPA dio.

Centar će biti opremljena najnovijim tehnologijama kako bi pružila svim studentima i učesnicima adekvatnu udobnost, kao i puni pristup informacijama i najboljim predavanjima (konferencijske dvorane , biblioteka , video – konferencije, oprema za simultano prevođenje, kompjuteri, itd.

  • UPA: Pokrenuli ste projektnu ideju “Zaštitar u školi” koja je ostala na marginama prakse. Da li ste odustali od te ideje?

Đuričković:  Raspolažemo podacima da je vršnjačko nasilje u stalnom porastu. U toku smo sa vaspitno-disciplinskim mjerama i naporima školskih ustanova da suzbiju te nepoželjne pojave koje ostavljaju posljedice na svu djecu. Želimo da damo doprinos u očuvanju mira, sigurnosti i života djece bez nasilja i stresa. O projektnoj ideji “Zaštitar u školi” ovavijestili smo Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo unutrašnjih poslova i cjelokupnu javnost. Projekat je naišao na razumijevanje i prihvatanje, dobijajući visoke ocjene, ali do njegove implementacije nije došlo.

Uz punu svjesnost čitavog spleta negativnih lančanih reakcija koje proizilaze iz svih oblika nasilja, nastojaćemo da, kroz različite kreativne edukacije, spriječimo diskriminaciju, omalovažavanje, netrpeljivost, kao i verbalne konflikte među djecom i omladinom. Jasno ćemo, raznim primjerima iz neposrednog I šireg okruženja dokazati da, i najmanja devijacija ponašanja, može, po principu efekat leptira, ostaviti permanente ožiljke na duševnoj sferi mlade ličnosti. Gubeći potporu za zdrav samorazvoj, mlada osoba će, ne samo izgubiti na kvalitetu kreiranja sopstvenih ciljeva i ambicija, već izgubiti sposobnost da, u daljoj budućnosti, bude zdrav oslonac budućim generacijama.

  • UPA: Osnivač ste popularne privatne ustanove za obuku za zanimanja: zaštitar/ka lica i imovine, zaštitar/ka tehničar/ka, tjelohranitelj/ka, pratilac/lja vrijednosti i čuvar/ka. Da li ste zadovoljni rezultatima koje je ustanova postigla od osnivanja 2012. godine do danas?

Đuričković: Od osnovanja do danas obuku je pohađalo oko 2.5 hiljade polaznika. Kadar koji realizuje obuku je referentan u oblasti zaštite lica i imovine, kao i tahničke zaštite, imajući u vidu da se radi o bezbjednosnim poslovima koji u Crnoj Gori predstavljaju veoma značajan segment ukupne bezbjednosne situacije. Potreba za zanimanjima za koje je licencirana Ustanova je sve veća, što može biti dragocjena informacija za nezaposlena lica. Vremenski interval od početka obuke do zaposlenja je relativno kratak, a praćen je sveobuhvatnom podrškom polaznika i brigom o njihovim potrebama.

Stručni timovi PU “Urban Protection Training Centar Montenegro” permanentno obavljaju evaluaciju i monitoring procesa, kvaliteta i rezultata programa. Dio monitoringa je i praćenje polaznika na stručnom ispitu, pred komisijom MUP-a. Kontinuirano napredovanje je uspostavljeno specijalizovanom psihološko-epistemološkom pripremom polaznika neposredno pred polaganja stručnog ispita.

Ustanova daje i preporuke obučenih kandidata za konkretne poslove, tako da kontinuiranom edukacijom i praćenjem daljih rezultata pomaže polaznicima da na visokom nivou obavljaju svoje radne zadatke.

Kontinuirano napredovanje je uspostavljeno specijalizovanom psihološko-epistemološkom pripremom polaznika neposredno pred polaganja stručnog ispita. Monitoring se sprovodi i nakon licenciranja, odnosno nakon stupanja u radni odnos, tako što od polaznika dolaze povratne informacije o načinu na koji primjenjuju svoja znanja i vještine stečene u procesu obrazovanja u našoj ustanovi. Polaznici se često obraćaju i u slučaju kada imaju dilemu zakonske ili moralne prirode prilikom upotrebe ovlašćenja zaštitara.

Ove godine PU “Urban Protection Training Centar Montenegro” bilježi veliki porast procenta prolaznosti polaznika na stručnom ispitu. Krajem decembra će biti izdifererenciran rezultat obuhvatne analize rada i komparacije, čiji je epistemološki materijal veoma koristan za usavršavanje andragoških instrumenata.

PU “Urban Protection Training Centar Montenegro”  obavlja personalnu esnecijalnu analizu za internu bazu podataka, ali i za mogućnost preporuka polaznika poslodavcima koji se obraćaju za mišljenje o zaposlenima ili o polaznicima koji su na obuci pokazali dobre rezultate. U tu svrhu obrađuju se kognitivni stilovi (temperament, stabilnost), Etika (moralnost, lojalnost, integritet), Konativni procesi (volja, motivacija) i opisna ocjena/nivo znanja koji je polaznik pokazao u toku nastave i na provjeri znanja.

U okviru vannastavnih aktivnosti PU “Urban Protection Training Centar Montenegro” podstiče strategiju učenja i upravljanje tremom, stresom i premorom. Po potrebi se obavljaju idndividualni razgovori sa polaznicima kojima je potrebna dodatna logistika.

  • UPA: Insistirali ste na rodnoj ravnopravnosti u sistemu bezbjednosti. Da li na tom planu ima pomaka?

Đuričković: Utoliko što je bezbjednost posao budućnosti i što trenutno postoji velika potražnja zaštitarki na specifičnim poslovima bezbjednosti, sve obučene žene koje zadovolje elementarne kriterijume za rad: položen stručni ispit, posjedovanje personalnih kvaliteta kao što su mentalna stabilnost i lična etika, imaju priliku odmah da zasnuju radni odnos.

Činjenica je da je obuku za pomenuto zanimanje pohađalo samo 1,5% žena, čime je ostvarivanje PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE dovedeno u pitanje.

Preduslov za ostvarenje nediskriminatornih stavova u društvu je uklanjanje stereotipa uvođenjem rodno osviješćenog vaspitanja i obrazovanja u cjelokupni sistem obrazovanja, a to se odnosi i na kurseve koji  ni po jednom osnovu ne bi smjeli da isključuju žene.

Nadamo se saradnji sa svim biroima rada i da ćemo kooperativnim metodama uspjeti da postignemo očekivane rezultate. Upravo je ta naša intencija pomak.

  • UPA: Koja je Vaša poruka populaciji koja traži sebe izborom zanimanja?

Đuričković: Svaki čovjek, bez obzira na godine starosti, koji se, tražeći sebe u profesionalnoj orijentaciji, odluči za obuku za neko od zanimanja bezbjednosti, poručujem: Tvoj izbor zanimanja zaštite postavlja te u red hrabrih, snažnih i izuzetnih pojedinaca koji zastupaju i brane nacionalne, demokratske i ljudske vrijednosti. Tvoja moć je u znanju, inteligenciji i spretnosti da budeš na visini zadatka. Tvoja misija je spoj profesionalnosti, moralnosti i spremnosti da se suprotstavljaš kriminalu i da ovu stvarnost učinis humanijom i boljom. Čast mi je što si polaznik ustanove koju sam osnovao, sa istinskom ljubavlju prema zanimanju i zato od tebe očekujem da budeš čestit čovjek, uzor u svom okruženju i ličnost na koju Crna Gora može biti ponosna.

Related Posts