Analize Crna Gora Intervju Izdvojeno

Purić: Crna Gora je bezbjedna destinacija i za turiste i za investitore

Ulaskom u NATO Crna Gora je postala znatno sigurnija i sada možemo reći da je ona bezbjedna destinacija i za turiste i za investitore, kaže za portal UPA Vukajlo Purić šef Službe zaštite i bezbjednosti Hotelske grupe Montenegro Stars.

Purić koji je dugo radio u Službi unutrašnjih poslova  Crne Gore i SR Jugoslavije na poslovima javne i državne bezbjednosti ističe da ovoj njegovoj tvrdnji idu u prilog i preporuke svetski poznatih turoperatora da je Crna Gora poželjna turistička destinacija .

  • UPA: Turizam je najvažnija grana privrede u Crnoj Gori, a bezbjednost jedna od najvažnijih stvari za razvoj turizma. Kakva je bezbjednost turista koji dođu u našu zemlju?

PURIĆ: Bezbjednosne prilike u jednoj državi  nikada se ne mogu posmatrati izolovano. One zavise, kako od unutrašnjih prilika tako, ne manje, i od okruženja u kome se jedna država nalazi. Dugogodišnje turbulentne prilike u bivšoj Jugoslaviji, a posebno u zadnjoj deceniji dvadesetog vijeka, znatno su uticale da ovaj region izgubi imidž stabilne i za primer drugima bezbjedne destinacije. Na sreću, takva percepcija je promenjena. Pristupanjem Crne Gore u NATO savez, dodatno se garantuje bezbjednost i sigurnost kako potencijalnim investitorima, tako i gostima. Znam, da ne mali broj građana Crne Gore, ima drugačije mišljenje  braneći to raznim argumentima, ali male države kao što je Crna Gora ne mogu izgraditi adekvatan sistem bezbjednosti, pa i političke stabilnosti bez građenja sistema kolektivne bezbjednosti. Uostalom, najveći broj zemalja Evrope članice su NATO saveza, a Crna Gora i teritorijalno i kulturološki pripada tom dijelu svijeta. Iz svega navdenog možemo reći da je Crne Gora bezbjedna destinacija. Tome u prilog idu i  preporuke svetski poznatih turoperatora da je Crna Gora poželjna turistička destinacija .

  • UPA: Mnoge turističke destinacije su izbrisane sa mape poželjnih upravo zbog terosističkih napada ili političke nestabilnosti. Da li mi po tom pitanju možemo da budemo zadovoljni i koliko ste zadovoljni bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori?

PURIĆ: Slažem se sa Vama da su pojedine turističke destinacije izbrisane sa mape poželjnih turističkih destinacija zbog pojave lokalnih oružanih sukoba, terorističkih napada, nestabilne političke situacije i sl. U takvom okruženju, turizam je prvi na udaru, jer nestabilni prostor podrazumijeva drastično smanjenje turista, a nekada i potpuno gubljenje interesa kako za investicije u turizmu, tako i za pojedinačne ili grupne posjete . Crna Gora u svom ukupnom kapacitetu, posebno što je turizam najvažnija grana privrede Crne Gore, održavanje zadovoljavajućeg bezbjednosnog nivoa stalno mora imati stalno u vidu. Svakako,državni organi imaju najveću odgovosrnost jer oni kreiraju ukupnu politiku, pa i turističku klimu

  • UPA: Mnogi kažu da je region još uvijek nestabilan. Može li to da utiče na bezbjednost uopšte u Crnoj Gori, ali i na bezbjednost u turizmu?

PURIĆ: Tu se delimično mogu složiti sa onima koji ovu destinaciju mogu smatrati kao potencijalno nestabilnu, ali samo u određenom procentu. Uporediti region iz kraja dvadesetog vijeka i sada, prosto je nemoguće. No, zatvarati oči pred činjenicom da je ovaj region, a posebno Crna Gora, prevazišla ili unapredila u znatnom obimu ukupne prilike pa i bezbjednosne , isto tako nije tačna. Pojedinačne pojave, kao što su političke turbulencije, organizovani kriminal ciklično mogu narušiti ugled koji smo stekli. Takođe, ne treba stavljati glavu u pjesak pa ne razmišljati o eventualnim terortističkim prijetnjama, a posebno na turističke kapacitete od posebnog interesa za Crnu Goru . Nekada, i neodmjerene, javno izgovorene riječi političkih struktura, turističkih poslanika, NVO-a mogu itekako narušiti pozitivnu percepciju naše države. Aktuelna dešavanja, sa i oko Kosova, takođe mogu imati negativan uticaj na trend povećanog interesovanja za Crnu Goru kao turističku destinaciju. Zato je obaveza svih državnih organa, turističkih struktura, pa i pojedinaca, da permanento, svako u svom dijelu odgovornosti imaju ovu činjenicu vidu.

  • UPA: Splendid je perjanica crnogorskog turizma. Ugostio je mnoge značajne, poznate i važne ličnosti. Oni su se uvijek hvalili posjetom vašem hotelu. Je li teško obezbijediti takav ambijent?

PURIĆ: Hotel Splendid , koji posluje u okviru hotelske grupacije Montenegro Stars Hotels Group,tokom 12 godina svog rada,  ugostio je veliki broj gostiju iz političkog kulturnog i sportskog establišmenta. Prilikom gradnje hotela izlazilo se u susret novim globalnim bezbjednosnim izazovima, a u skladu sa bezbjednosnim zahtjevima velikih touroperatora ugradjeno je i stavljeno u funknciju nekoliko sistema- CCTV , kontrola pristupa, protiv provalni sistem i sistem protiv požarnog sistema poslednje generacije i sl. što hotel čini dodatno bezbjednim. Neka tehnološka rešenja, do juče sasvim zadovoljavajuća danas su već zastarela. Nova tehnologija u sistemima ukupne bezbednosti, nije nimalo jeftina ali je ona nephodna ukoliko želimo da zadržimo nivo koji smo postigli, te u ovom smislu pratimo trendove. No, kako je u svakom sistemu pa i sistemu bezbjednosti , glavni nosioc čovjek, i u tom segmentu posebnu pažnju posvećujemo staloj obuci i edukaciji zaposlenih. Posebno smo ponosni na činjenicu da su za događaji visokog nivoa organizatori upravo birali hotel Splendid. Ovi dogadjaji, poput sastanka Jan Stottenberga sa 28 ministara , Interpol sastanka ,2BS foruma, posete Ban Ki Moona ili Globalne inicijative Bill Clintona, od posebnog značaja za državu, bili su pokriveni sa bezbjednosnim strukturma Crne Gore, i sa zadovoljstvom možemo da kažemo da su oni do sada bili na visokom nivou. Mi se u toj situaciji ponašamo kao logistička podrška i to u obimu koji se od nas traži. Objektivno gledano, hoteli kao što su Splendid , sami po sebi moraju biti u fokusu bezbjednosnih organa zbog svog renomea. Pohvale i priznanja iz prethodnog perioda obavezuju nas da problem bezbjednosti i u budućnosti posvećujemo dužnu pažnju.

  • UPA: Šta treba uraditi da se bezbjednost u turizmu još više poveća?

PURIĆ: Mnogo toga. Mi jesmo ušli u grupu najpoželjnijih turističkih destinacija na globalnom nivou. Tu privilegiju moramo iskoristiti kao dugoročnu šansu da ovaj prostor bude poželjno mijesto prije svega za život građana, a samim tim i mnogobrojnih tustia koje žele da posjete ove prostore i da uživaju u njenim prirodnim ljepotama i nasleđenim kulturnim dobrima. Bezbjednost jedne destinacije je, vjerujte, opredeljujuć faktor, pri odabiru, da zajedno sa vašom porodicom i prijateljima, posjetite određenu turističku destinaciju i uživate u njenim ljepotama. U širem smislu bezbjednost destinacije je i dobra putna infrastruktura pa i adekvatna preventivna zaštita od potencijalnih požara.Bezbedna destinacija je i odnos taksi službe prema gostima.Da ne govorim o odnosu pripadnika državnih organa prema strancima, policija, komunalna inspekcija, služba prve pomoći. I ljudski osmijeh dobrodošlice prema svakom gostu ,i njihov osjećaj da u svakom trenutku mogu očekivati nesebičnu pažnju i pomoć je isto tako bezbejednost u širem kontekstu. Činjenica da fakulteti koji edukuju kadrove za rad u turizmu, u svom programu nemaju adekvatan ili gotovo nikakav odnos prema segmentu bezbjednosti( nemaju ni jedan čas predavanja na ovu temu) navodi na razmišljanje da o ovoj temi i u budućnosti mora se posvetiti duža pažnja. Pomoć svakog pojedinca državnim organima koji su najodgovorniji za segment bezbjednosti ne smije biti samo dobra bolja, već dužnost svih nas kako bi mir i bezbjednost, kako nas, tako i naše porodice, a samim tim i gostiju koji kod nas dolaze bili na najvišem mogućem nivou. Suština turizma je da gost koji je jednom posjetio Crnu Goru,to uradi i ponovo, i da prenošenjem svog iskustva što većem broju ljudi i kod njih izazove želju da upoznaju ovu našu lijepu zemlju.  Na taj način ćemo širiti i krug prijatelja širom zemljinog šara.

Related Posts