Analize Crna Gora Izdvojeno Lična bezbjednost

Zašto su potrebni zaštitari u crnogorskim školama?

Na osnovu istraživanja koje je obavila ustanova za obrazovanje Urban protection training center iz Podgorice, koja se, između ostalog bavi obrazovanjem zaštitara, došlo se do činjenice da je vršnjačko nasilje postalo alarmantno i da je u stalnom porastu.

Zato je neophodno da škole u Crnoj Gori reaguju i  suzbiju te veoma opasne pojave. Škole to i pokušavaju u granicama svojih mogućnosti, ali su vaspitno-disciplinske mjere očigledno nedovoljne. Zato se mora na tome više raditi posebno zato što agresija djece i mladih može postati osnova za razvoj kriminaliteta. Neophodno je da se u projekat “Zaštitar u školi”, koji je pokrenuo UPTC iz Podgorice uključi i država, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova I Ministarstvo obrazovanja, kako bi se došlo do željenih rezultata. Ovaj projekat je poznat u mnogim razvijenim državama, a UPTC je pionir u ovom poslu, kada je Crna Gora u pitanju.

Projektom Zaštitar u školi Urban protection training center pokreće više konkretnih projektnih aktivnosti.

U ovoj obrazovnoj ustanovi planiraju da obave doedukaciju najboljih zaštitara iz više security agencija – program ovakve obuke koncipiraju najveći eksperti iz sfere bezbjednosti. Teži se kreiranju profila koji po mnogo čemu prevazilazi očekivane osnove zaštitarske profesije. Pred odabrane će biti postavljen jasno definisan cilj prema kome će se usmjeriti samo oni najspremniji – nosioci jakih mentalnih sposobnosti, upečatljivih karaktera i sposobni da uspostave odnos zasnovan na zdravom autoritetu. Školski zaštitar mora biti upućen u savremenu metodologiju rada sa djecom, njihova podrška i oslonac. Ali I onaj čiji se lik i djelovanje apsolutno uvažavaju. U skladu sa okruženjem, zaštitar u školi mora posjedovati fantastičnu moć zapažanja detalja, te razotkrivati eventualno potisnute i neizrečene probleme. A recesivno djelovanje doslovno u potpunosti sankcionisano, odnosno, usmjereno isključivo ka spoljnim prestupnicima i nepozvanim uzurpatorima školskog reda i mira. Svako zaštitarsko lice biće jasno uočljivo dostojanstvenom, specifičnom uniformom koju, osim amblema firme krasi i diskretna profesionalna oprema. Od presudne važnosti biće konstantno aktiviran prenosni sistem video nadzora, kojim će se pribavljati autentični i objektivni dokazni material.

U UPTC planiraju obučavanje jedinice školskih zaštitara koja će u svakom momentu biti spremna da adekvatno detektuje sve oblike vršnjačkog nasilja i da, pravovremeno, u skladu sa projektnim planom, reaguje i dostavlja izvještaje Centrali i Nastavničkom vijeću. Zapravo, možemo govoriti o formiranom Dežurnom operativnom centru koji će, osim ove eksterne saradnje sa upravama škola, sprovoditi i internu obradu podataka. Samim tim, i posjedovati sopstvenu, zasebno arhiviranu bazu dostupnoj policiji. Dakle, rad zaštitara bi bio praćen i kontrolisan od strane stručnog lica, rukovodioca ove službe obezbjeđenja.

U Urban protection training center kažu da će jedinica školskih zaštitara realizovati i aktivnost preveniranja kroz aspekat bezbjednosti i opšteg društvenog dobra i prosperiteta. Uz punu svjesnost čitavog spleta negativnih lančanih reakcija koje proizilaze iz svih oblika nasilja, nastojaćemo da, kroz različite kreativne edukacije, spriječimo diskriminaciju, omalovažavanje, netrpeljivost, kao i verbalne konflikte među djecom i omladinom. Jasno ćemo, raznim primjerima iz neposrednog I šireg okruženja dokazati da, i najmanja devijacija ponašanja, može, po principu efekat leptira, ostaviti permanente ožiljke na duševnoj sferi mlade ličnosti. Gubeći potporu za zdrav samorazvoj, mlada osoba će, ne samo izgubiti na kvalitetu kreiranja sopstvenih ciljeva i ambicija, već izgubiti sposobnost da, u daljoj budućnosti, bude zdrav oslonac budućim generacijama.

Značaj projekta Zaštitar u školi prepoznali su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvjete koje, ne samo da je dalo podršku za njegovu realizaciju, već direktno otvorilo vrata svih škola, kako bismo što neposrednije prišli problemu i osvarili jedinstvenu komunikaciju sa našom djecom, najznačajnijem elementu i pokretačkom impulsu cjelokupne priče.

Related Posts