Analize Bezbjednost Izdvojeno

Europol za sigurniju Evropu

Europol je agencija Evropske unije za izvršavanje zakonodavstva. Glavni cilj je učiniti Evropu sigurnijom za dobrobit svih građana Evropske unije.

Iz sjedišta u Hagu u Holandiji europol pomaže 28 država članica u njihovoj borbi protiv teškog međunarodnog kriminala i terorizma. Takođe surađuje s mnogim državama partnerima koje nisu članice Evropske unije kao i s mnogim međunarodnim organizacijama.

Velike kriminalne i terorističke mreže predstavljaju znatnu opasnost za unutrašnju sigurnost Evropske unije te za sigurnost i egzistenciju njezinih građana. Najveće prijetnje sigurnosti uključuju:

  1. terorizam;
  2. međunarodno trgovanje drogom i pranje novca;
  3. organiziranu prijevaru;
  4. krivotvorenje eura;
  5. krijumčarenje ljudi.

Međutim sve su prisutnije i nove opasnosti poput kibernetičkog kriminala i trgovine ljudima. Kriminalne mreže u tim područjima brzo iskorištavaju nove prilike i vješto se odupiru tradicionalnim mjerama sprovođenja zakona.

Centralni položaj koji Europol ima u Evropskoj strukturi bezbjednosti omogućuje pružanje jedinstvenih usluga u ulozi:

  1. centra za podršku operacijama sprovođenja zakona;
  2. središta za podatke o kriminalnim aktivnostima;
  3. centra za stručno znanje o sprovođenju zakona.

EVROPOL U BROJEVIMA:

Ima više od 1000 zaposlenih;

220 Europolovih oficira za vezu;

oko 100 analitičara kriminala;

učestvuje u više od 40 000 međunarodnih istraga godišnje

Europolove se aktivnosti temelje na analizi. Zapošljavaju oko 100 najstručnijih analitičara kriminala u Evropi. Oni se služe najnovijim alatima kako bi svakodnevno pomogli u istragama koje vode tijela za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama.

Kako bi svojim partnerima pružio bolji uvid u zločine kojima se bavi, Europol redovno sprovodi procjene koje sadrže sveobuhvatne, anticipativne analize kriminala i terorizma u Evropskoj uniji uključujući i:

procjenu prijetnje od teškog i organiziranog kriminala u EU-u (SOCTA), u kojoj se:

navode i procjenjuju nove prijetnje;

opisuje struktura skupina organiziranog kriminala (OCG) i njihov način djelovanja kao i glavne vrste kriminala u Evropskoj uniji;

izvještaje o situaciji i trendovima u području terorizma u EU-u (TE-SAT) u kojem je detaljno opisano stanje terorizma u EU-u.

Godišnji izvještaji Europola u kojem su navedeni rezultati i posebni podaci u vezi s vrstama funkcija i sistema kojim Europol raspolaže i na temelju kojih djeluje pružajući koordinisanu podršku policijskim aktivnostima širom Evrope a ponekad i šire.

MANDAT

Evropol podržava nadležna tijela za izvršavanje zakonodavstva širom EU-a čiji je cilj borba protiv kriminala i terorizma u svim mandatnim područjima.

Operativne aktivnosti su usmjerene na:

nedopuštene droge

trgovinu ljudima

olakšanu nedopuštenu imigraciju

kibernetički kriminal

kriminal u području intelektualnog vlasništva

krijumčarenje cigareta

krivotvorenje eura

prevare u vezi s PDV-om

pranje novca i praćenje imovine

mobilne grupe organizovanog kriminala

zabranu motociklističkih bandi

terorizam

UPRAVLJANJE I KONTROLA

U okviru Evropske unije Europol odgovora Vijeću za pravosuđe i unutrašnje poslove.

Vijeće je odgovorno za opšti nadzor i vođstvo Europola. Imenuje izvršnog upravnikaa i zamjenike izvršnog upravnika i odobrava budžet Europola (sastavni dio opšteg budžeta EU-a) zajedno s Evropskim parlamentom. Zajedno s Evropskim parlamentom može i donijeti uredbe u vezi s radom Europola. Svake godine Vijeće Evropskom parlamentu prosljeđuje poseban izvještaj o radu Europola.

 

Related Posts