Bezbjednost Crna Gora Izdvojeno Vijesti

UPTC: Počinje kurs za zaštitare

URBAN PROTECTION TRAINING CENTER MONTENEGRO objavio je oglas za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

U Podgorici kurs počinje 1. jula prostorijama “Urban Protection Training Centra” u 08h.

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

dostave ovjerenu diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte dostavljeni dokumenti ostaju u arhivi UPTC-MNE.

Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama).

Početak predavanja je u 08h -13:00h

Predmetne oblasti za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine :

1.Pravni Aspekti ,

2. Osnovi kriminalistike,

3. Osnovi prve pomoći,

4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,

5. Fizička zaštita,

6. Samoodbrana,

7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika,

8. Obuka u rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa)

Cijena obuke za zanimanja je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate). Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.

Zainteresovani sve informacije mogu dobiti u ovoj obrazovnoj ustanovi koja se nalazi u ulici Dr Vukašina Markovića 80, Podgorica, ili putem telefona 067/266-589, 067/671-993 fix 020/290-209

Related Posts