Crna Gora Izdvojeno

Počinje obuka za zaštitare

Urban protection training centar iz Podgorice organizuje nove kurseve za zaštitare/ke u Podgorici i Bijelom Polju.

Obuka za zanimanje zaštitar/ka lica i imovine, zaštitar/ka tehničar/ka i čuvar/ka u Podgorici – Ul. Dr Vukašina Markovića 80 – planirana je da počne 02. septembra 2019. godine u 8h časova.

Bijelo Polje -Ul Đorđija Stanića 31, prostorije hotela -Dominus- (02. septembar 2019) sa početkom u 9h.

Za više informacija, kao i prijavu kandidata kontaktirajte UPTC na br. telefona: 067 671 993, 067 266 589 i 020 290 209 .

UPTC Montenegro ( Urban Protection training Center Montenegro ) je privatna ustanova čija je djelatnost organizacija obrazovanja odraslih osoba. Osnovana je 08. 10. 2012. godine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika za zanimanje Zaštitar lica i imovine, ali isto tako i obrazovanje odraslih u širem smislu. Ustanova ima moderan pristup i viziju treninga svih oblika zaštite, pružajući napredne kurseve za široki spektar misija, kako bi polaznike podržala u ostvarenju njihovih ciljeva, a društvo u ostvarenju prioritetnih potreba bezbjednosti. Ciljevi Ustanove su sticanje sveobuhvatnog uvida u oblast bezbjednosti, usvajanje znanja i vještina u oblasti zaštite i opšti doprinos u očuvanju integriteta građana i društva u cjelini.

Misija Ustanove je organizovanje visokokvalitetne edukacije po ugledu na elitne Evropske ustanove, čime se polaznicima omogućava sticanje velikog teorijskog znanja, njegove praktične primjene, kao i razvijanje analitičkog racionalnog odgovora na aktuelna događanja i probleme. Ustanova njeguje savremene stilove ponašanja, koji se zasnivaju na principima etike i koncepta ličnog usavršavanja njenih polaznika. Edukovani polaznici su ogledalo Ustanove i njenog kredibiliteta.

Vizija Ustanove je permanentno usavršavanje metoda i tehnika za obuku različitih ciljnih grupa, proširenje ciljnih grupa, uticanje na širu javnost i na osjećaj sigurnosti stanovništva te potpuna transparentnost rada. Radimo na konstantnom unapređivanju procesa participacije u borbi protiv svih vidova nasilja i kriminala, kao i predviđanja, praćenja i kontrolisanja elementarnih katastrofa. Saradnja i kompatibilnost sa nacionalnim planovima i strategijama, kao i sa međunarodnim činiocima bezbjednosti, je dimenzija na kojoj se zasniva orijentacija pregalaštva i programskih aktivnosti Ustanove.

 

Related Posts