Crna Gora Izdvojeno Vijesti

URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR Montenegro

UPTC Montenegro je privatna ustanova čija je djelatnost organizacija obrazovanja odraslih osoba. Osnovana je 08. 10. 2012. godine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Djelatnost

Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika za zanimanje Zaštitar lica i imovine, ali isto tako i obrazovanje odraslih u širem smislu. Ustanova ima moderan pristup i viziju treninga svih oblika zaštite, pružajući napredne kurseve za široki spektar misija, kako bi polaznike podržala u ostvarenju njihovih ciljeva, a društvo u ostvarenju prioritetnih potreba bezbjednosti.

Cilj

Ciljevi Ustanove su sticanje sveobuhvatnog uvida u oblast bezbjednosti, usvajanje znanja i vještina u oblasti zaštite i opšti doprinos u očuvanju integriteta građana i društva u cjelini.

Misija

Misija Ustanove je organizovanje visokokvalitetne edukacije po ugledu na elitne Evropske ustanove, čime se polaznicima omogućava sticanje velikog teorijskog znanja, njegove praktične primjene, kao i razvijanje analitičkog racionalnog odgovora na aktuelna događanja i probleme. Ustanova njeguje savremene stilove ponašanja, koji se zasnivaju na principima etike i koncepta ličnog usavršavanja njenih polaznika. Edukovani polaznici su ogledalo Ustanove i njenog kredibiliteta.

Vizija

Vizija Ustanove je permanentno usavršavanje metoda i tehnika za obuku različitih ciljnih grupa, proširenje ciljnih grupa, uticanje na širu javnost i na osjećaj sigurnosti stanovništva te potpuna transparentnost rada. Radimo na konstantnom unapređivanju procesa participacije u borbi protiv svih vidova nasilja i kriminala, kao i predviđanja, praćenja i kontrolisanja elementarnih katastrofa. Saradnja i kompatibilnost sa nacionalnim planovima i strategijama, kao i sa međunarodnim činiocima bezbjednosti, je dimenzija na kojoj se zasniva orijentacija pregalaštva i programskih aktivnosti Ustanove.

UPTC Montenegro

Adresa sjedišta: Ulica Dr Vukašina Markovića 80, Podgorica
tel: +382 (0) 20 290 209

Related Posts