Lična bezbjednost Vijesti Zaštita imovine

URBAN PROTECTION TRAINING CENTER MONTENEGRO RASPISUJE OGLAS: Prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani ,

Obavještavamo  Vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Podgoricu : početak kursa je planiran za  18.4.2022. god.  sa pocetkom  u 09h.

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje  ZAŠTITAR/KA lica i imovine
dostavi  ovjerenu  diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte (dostavljeni dokumenti  ostaju  u arhivi  UPTC-MNE). Obuka je u trajanju od  IV nedjelje (sa radnim subotama). Početak predavanja je od 09h.

Ilustracija

Predmetne  oblasti  za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine:

1.Pravni Aspekti

2. Osnovi  kriminalistike

3. Osnovi prve  pomoći

4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu

5. Fizička zaštita

6. Samoodbrana

7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika

8.Obuka o  Rukovanju naoružanjem

(ukupno 172 časa)

Cijena obuke je 300,00 € (povoljnost  plaćanja u II rate)
Napomena: Kandidati koji  sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.

Kontakt: 067/671-993  fix 020/290-209

 

Direktorica  UPTC-MNE

Biljana Stojanović

Related Posts