Crna Gora Izdvojeno Oružje

SOCTA 2021: U CRNOJ GORI NEMA KRIMINALNIH GRUPA KOJIMA JE PRIMARNA DJELATNOST KRIJUMČARENJE ORUŽJA

2021 – oduzeto oružje
i eksplozivna sredstva
prilikom pretresa u Podgorici

U Crnoj Gori, kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, i dalje postoje značajne količine vatrenog oružja koje se primarno vezuju za vatreno oružje iz ratnih sukoba sa područja bivše Jugoslavije,  piše u Procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA 2021), koju su crnogorske bezbjednosne službe nedavno uradile.
U pogledu aktivnosti krijumčarenja vatrenog oružja u Crnoj Gori nijesu prepoznate organizovane kriminalne grupe koje svoju dominantnu kriminalnu aktivnost usmjeravaju na poslove krijumčarenja oružja, već se u najvećoj mjeri radi o individualnim slučajevima u kojima oružje nije namijenjeno
daljoj preprodaji već isključivo služi sa potrebe pripadnika OKG. U pojedinim slučajevima krijumčarenje oružja je povezano sa krijumčarenjem narkotika i ljudi, kojom prilikom nerijetko od istih aktera koriste iste krijumčarske rute. Tokom prethodnog perioda registrovani su i slučajevi konvertovanja gasnog/startnog oružja u vatreno oružje, koje se, najčešće zbog nepouzdanosti, ne koristi za izvršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela”, navodi se u dokumentu.

ISTE RUTE KRIJUMČARENJA ORUŽJ,A DROGE I LJUDI

Bez obzira na činjenicu da Crna Gora u regionu nije prepoznata kao teritorija izvora oružja koje je namijenjeno krijumčarenju, a uzimajući u vidu činjenicu da su navedene kriminalne aktivnosti međunarodnog karaktera, kako se istiće, aktivnosti usmjerene na nelegalnu trgovinu vatrenim oružjem moraju se tretirati sa posebnom pažnjom. Naime, u pojedinim slučajevima krijumčarenje oružja je povezano sa krijumčarenjem narkotika i ljudi kojom kada se koriste iste
krijumčarske rute.

“Obično se za krijumčarenje vatrenog oružja kao modus koristi transport legalnih roba, ali i krijumčarenje u specijalno izgrađenim bunkerima u putničkim
motornim vozilima, autobusima i dr. prevoznim sredstvima. I pored činjenice da organi obavještajno bezbjednosnog sektora ulažu dodatne napore u cilju
smanjenja količine vatrenog oružja u ilegalnom posjedu, članovi kriminalnih grupa i operativno interesantna lica i dalje mogu bez značajnijih prepreka doći od vatrenog oružja. Tokom prethodnog perioda registrovani su pojedinačni slučajevi konvertovanja gasnih/startnih pištolja koji su dostupni u slobodnoj prodaji, a koji nakon prepravke dobijaju svojstvo vatrenog oružja i kao takvi mogu poslužiti za izvršenje krivičnih djela. Analizom raspoloživih podataka, uzimajući u obzir i činjenicu o postojanju pojedinačnih slučajeva konvertovanja, može se zaključiti da modifikovano vatreno oružje u Crnoj Gori trenutno ne predstavlja
izražen bezbjednosni problem, kako zbog relativno malog broja slučajeva, tako i zbog činjenice da zaplijenjeno modifikovano vatreno oružje do sada nije bilo korišćeno za izvršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela, ali i zbog činjenice da zbog nepouzdanosti navedenog oružja organizovane kriminalne grupe ne praktikuju modus nabavke navedene vrste vatrenog oružja”, stoji u dokumentu.

2020. – oduzeto oružje na GP Debeli brijeg

CIJENA VARIRA

Cijena vatrenog oružja se ne može precizno odrediti i varira u zavisnosti od više faktora i okolnosti, prvenstveno od ponude, odnosno dostupnosti na ilegalnom tržištu.
“Pored vatrenog oružja, visok bezbjednosni rizik predstavlja i upotreba improvizovanih eksplozivnih naprava jake razorne moći, najčešće sastavljenih od više komponenti od kojih se pojedine koje služe za aktiviranje namijenjene za svakodnevnu upotrebu u različitim situacijama. Registrovani su slučajevi saradnje članova organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore sa licima iz zemalja Zapadnog Balkana koja su tokom ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji stekla znanje i iskustvo za pravljenje eksplozivnih naprava, dok su se u pojedinim slučajevima, najčešće manje iskusna lica koja su vrbovana od strane organizovanih kriminalnih grupa za povezivanje komponenti eksplozivnih naprava edukovala kroz korišćenje materijala dostupnih na internetu”, navodi se u SOCTA dokumentu.

DOBROVOLJNO VRAĆENO 1.934 KOMADA ORUŽJA
Obzirom da se kod građana Crne Gore i dalje nalaze značajne količine vatrenog oružja u ilegalnom posjedu, u prethodnom periodu sprovođena je kampanja „Poštuj život, vrati oružje“, u toku koje su građani dobrovoljno vratili 1.934 komada različitih vrsta vatrenog oružja, 1.058 djelova od vatrenog oružja, 264 minsko – eksplozivnih sredstava i više od 34.000 komada municije različitog kalibra.

Related Posts