Svijet Vijesti

KETRIN DE BOL JOŠ ČETIRI GODINE NA ČELU EUROPOLA

Savjet Evropske unije imenovao je Ketrin De Bol po drugi put za izvršnog direktora Europola. Njen drugi mandat počinje u maju 2022. godine. Mandat De Bol je produžen za period od četiri godine, odnosno do 1. maja 2026. godine.

Produženje je zasnovano na proceduri kojom je predviđeno produženje mandata Izvršnog direktora Europola. Prema ovoj proceduri, Upravni odbor Europola je obavijestio Evropski parlament da će predložiti Savjetu Evropske unije produženje mandata De Bol.

De Bol je prvi put imenovana za izvršnog direktora Euopola Odlukom Savjeta od 8. marta 2018. godine, a njen prvi mandat je istekao 1. maja 2022. Izvršni direktor Europola se imenuje na period od četiri godine, koji se može produžiti jednom.

De Bol je prethodno bila na funkciji generalnog komesara belgijske federalne policije od 2012. do 2018. godine.

Europol je agencija za sprovođenje zakona Evropske unije. Sa sjedištem u Hagu, Holandija, Europol podržava 27 država članica EU u njihovoj borbi protiv terorizma, sajber kriminala i drugih ozbiljnih i organizovanih oblika kriminala.

Related Posts