Crna Gora Vijesti

SAMO NADLEŽNI ORGANI MOGU DOBITI PODATKE EUROPOLA


Europol sa Crnom Gorom dijeli informacije u okviru našeg mandata i okvira Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji koji imamo sa Crnom Gorom, saopšteno je Pobjedi iz ove institucije.
“Europol ima dobru saradnju sa Crnom Gorom, zbog čega se naša izvršna direktorica sastala sa premijerom Abazovićem. Sa Crnom Gorom Europol dijeli informacije u okviru našeg mandata i okvira sporazuma koji imamo sa Crnom Gorom”, kazali su iz Europola povodom informacija koje su se ove sedmice pojavile u medijima da bi mogli obustaviti slanje podataka Crnoj Gori jer su oni objavljeni u medijima.
Iz Europola su nas uputili na pomenuti sporazum, u kojem se, između ostalog, navodi da „dalje slanje informacija koje primi Crna Gora ograničava se na nadležne organe Crne Gore“. Uz važnu napomenu: ,,Za svako dalje slanje, uključujući slanje informacija trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, saglasnost daje Europol“.

STRIKTNE PROCEDURE

U dokumentu koji je u ime Vlade Crne Gore potpisao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević piše i da informacije koje su dostavljene sa nekim ciljem, mogu „se koristiti samo u svrhu zbog koje su poslate i ugovorne strane moraju poštovati bilo koje ograničenje njihove upotrebe, brisanje ili uništavanje, uključujući moguća ograničenja pristupa u opštem ili posebnom smislu“.
“Upotrebu informacija za svrhu različitu od one zbog kojih su informacije poslate mora odobriti ugovorna strana koja je poslala informacije”, piše u sporazumu.
Kada je u pitanju dalje slanje primljenih informacija, u sporazumu se navodi da se slanje informacija od Europola Crnoj Gori i slanje informacija unutar Crne Gore ograničava na nadležne organe.
“Nadležni organi su svi državni organi u Crnoj Gori odgovorni prema nacionalnom zakonodavstvu za sprečavanje i borbu protiv krivičnih djela”, piše u članu 7.
“Za svako dalje slanje, uključujući slanje informacija trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, saglasnost daje Europol”,piše u sporazumu.
Shodno ovoj formulaciji, po tumačenju eksperata koje je Pobjeda konsultovala, isključeno je plasiranje operativnih podataka u javnost ili publikovanje u medijima kao što je slučaj u Crnoj Gori.
U dijelu koji se odnosi na bezbjednost podataka, navodi se da ugovorne strane osiguravaju da razmijenjene ili primljene informacije budu zaštićene putem tehničkih ili organizacionih mjera.
“Takve mjere su jedino neophodne kada je napor potreban za iste srazmjeran cilju koji treba da ostvare u smislu zaštite i razrađuju se da bi se, između ostalog, spriječilo neovlašćeno čitanje, kopiranje, izmjena ili uklanjanje medija za smještaj podataka (kontrola medija za smještaj podataka) “, piše u sporazumu.
Dalje se navodi i da svaka ugovorna strana štiti i čuva neklasifikovane informacije u skladu sa ovim sporazumom i Memorandumom o razumijevanju iz člana 20, sa izuzetkom informacija koje su izričito označene ili lako prepoznatljive kao javne informacije. Ugovorne strane su se obavezale i da ne objelodanjuje ili dozvoljavaju objelodanjivanje klasifikovanih informacija koje su predmet ovog sporazuma trećim ugovornim stranama bez prethodne pisane saglasnosti pošiljaoca“.
Kada je u pitanju slanje podataka o ličnosti, navedeno je da ugovorne strane moraju navesti svrhu u koju su podaci dostavljeni i sva ograničenja njihovog korišćenja, brisanja ili uništavanja, uključujući i eventualna ograničenja pristupa u opštem ili posebnom smislu.
“Ugovorne strane utvrđuju bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do šest mjeseci od prijema, da li su i u kojoj mjeri dostavljeni podaci o ličnosti neophodni za svrhu za koju su dostavljeni i o tome obavještavaju stranu koja ih je poslala. Podaci o ličnosti se moraju brisati kada podaci nijesu neophodni za svrhu za koju su dostavljeni “, piše u dokumentu.
Prema saznanjima Pobjede, Europol je izrazio podozrenje nakon objavljivanja detalja njihovog izvještaja na portalu Libertas press sa komentarima i analizom presretnutih poruka sa Skaj aplikacije. To neće rezultirati prekidom komunikacije i saradnje sa crnogorskim istražiteljima, ali će se od rukovodstva tužilačke i policijske organizacije zahtijevati dodatna kontrola prije nego informacije budu dostupne javnosti, saopšteno je Pobjedi iz više izvora.
Predsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da nije tačno da će Europol obustaviti slanje podataka našoj zemlji.
“Svako ko zna kako funkcioniše Europol, navode o tome da će obustaviti razmjenu informacija sa Crnom Gorom ne bi mogao da tumači kao relevantne. Svako ko misli da može da se nada da će izbjeći ruku pravde jer će Europol preduzeti neke akcije ima pravo da se nada, ali mislim da je drugačije”, rekao je predsjednik Vlade Crne Gore.
On je poručio da ništa što je dokumentovano ne može da se uništi ili sakrije, te ponovio da navodi u vezi sa obustavom informacija Europola Crnoj Gori nijesu istiniti i istakao da će saradnja sa Europolom biti jaka.
“Ali mi moramo da imamo inicijativu. Ako mislimo da će nam sve neko servirati, varamo se. Mi smo samo jedna od zemalja koja koristi podatke Europola”,kazao je Abazović.
Premijer je razgovarao sa izvršnom direktoricom Europola Katrin de Bol 18. maja i ocijenio da je sastanak bio produktivan i da Crna Gora može da računa na snažnu međunarodnu saradnju.

Related Posts