Crna Gora Vijesti

ZBOG DROGE POTREBNI ŠKOLSKI POLICAJCI, PROJEKAT UPTC O ZAŠTITARIMA I DALJE BEZ ODGOVORA

Da je droga odavno prisutna ne samo na ulici već i u školskim dvorištima pokazuju i podaci da oko 20 odsto mladih koristi psihoaktivvne supstance. Kriminolog Dobrivoje Radovanović upozorava da nije dovoljna samo edukacija već da su srednjim školama potrebni policajci koji bi sve kontrolisali.

Iako je Crna Gora poznata kao zemlja koja je tranzitna, makar petina količine droge koja se prokrijumčari ostaje u našoj državi, kaže za TVCG kriminolog Dobrivoje Radovanović. Kako pojašnjava, slični podaci za države regiona pokazuju da narkotici ne zaobilaze ni adolescente.

“Oko 20 odsto koristi drogu, dakle sve skupa je jedna petina mladih adolescenata. Ovo istraživanje je rađeno samo na srednjoškolcima, dakle mladih, koji koriste drogu. Među njima ima onih koji je samo koriste, koji je koriste i diluju i koji je samo diluju”, navodi Radovanović.

Mladi najviše koriste marihuanu, potom kokain, sintetičke droge i na kraju heroin. Radovanović napominje da edukacija mladih nije pokazala dobre rezultate u prevenciji narkomanije.

“Prema onome što su pokazala naša istraživanja, jako je važno da u srednjim školama opostoji policajac. On je najbolja brana za dilovanje droge u dvorištima i za dilovanje droge samih učenika”, kaže Radovanović.

Prema anketi koju su sprovele NVO Juventas i Unija srednjoškolaca Crne Gore, podaci su pokazali da je više od 40 odsto građana mlađih od 30 godina probalo marihuana, a 67 odsto njih poznaje nekog ko je koristi. Podaci pokazuju da je samo prošle godine, u Crnoj Gori zaplijenjeno je 4,7 tona narkotika.

Podsjetimo, upravo bi prisustvo zaštitara, lica obučenog za ovakve situacije, dodatno olakšalo samo evakuaciju.
Ali, nadležni i dalje ćute o ovom projektu, koji je Urban Protection Training Center pokrenuo.još 2016. godine. Ovaj projekat je poznat u mnogim razvijenim državama, a UPTC je pionir u ovom poslu, kada je Crna Gora u pitanju.
Podsjestimo, projektom “Zaštitar u školi” Urban Protection Training Center pokrenuo bi više konkretnih projektnih aktivnosti.
U ovoj obrazovnoj ustanovi planiraju da obave doedukaciju najboljih zaštitara iz više security agencija – program ovakve obuke koncipiraju najveći eksperti iz sfere bezbjednosti. Teži se kreiranju profila koji po mnogo čemu prevazilazi očekivane osnove zaštitarske profesije. Pred odabrane će biti postavljen jasno definisan cilj prema kome će se usmjeriti samo oni najspremniji – nosioci jakih mentalnih sposobnosti, upečatljivih karaktera i sposobni da uspostave odnos zasnovan na zdravom autoritetu. Školski zaštitar mora biti upućen u savremenu metodologiju rada sa djecom, njihova podrška i oslonac. Ali i onaj čiji se lik i djelovanje apsolutno uvažavaju. U skladu sa okruženjem, zaštitar u školi mora posjedovati fantastičnu moć zapažanja detalja, te razotkrivati eventualno potisnute i neizrečene probleme. A recesivno djelovanje doslovno u potpunosti sankcionisano, odnosno, usmjereno isključivo ka spoljnim prestupnicima i nepozvanim uzurpatorima školskog reda i mira. Svako zaštitarsko lice biće jasno uočljivo dostojanstvenom, specifičnom uniformom koju, osim amblema firme krasi i diskretna profesionalna oprema. Od presudne važnosti biće konstantno aktiviran prenosni sistem video nadzora, kojim će se pribavljati autentični i objektivni dokazni materijal.
Nadamo se da će država imati sluha za ovaj projekat, koji je u razvijenim zemljama odavno zaživio.

Related Posts