Crna Gora Svijet Vijesti

NOVI IZVJEŠTAJ UN: OKONČANJE STALNE IZRAELSKE OKUPACIJE I DISKRIMINACIJE PALESTINE OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA

Nastavak izraelske okupacije palestinske teritorije i diskriminacija Palestinaca ključni su uzroci stalnih tenzija, nestabilnosti i odugovlačenja konflikta u regiji, navodi se u prvom izvještaju nove Nezavisne međunarodne istražne komisije UN za Okupiranu Palestinsku Teritoriju, uključujući Istočni Jerusalim i Izrael.

Komisija je, kako se navodi, takođe primijetila da nekažnjivost podstiče sve veći revolt među palestinskim narodom. Kao glavne faktore koji doprinose stalnom ciklusu nasilja identifikovani su prisilno raseljavanje, prijetnje prisilnim raseljavanjem, rušenje domova, izgradnja i proširenje setlerskih naselja, nasilje setlera i blokada Gaze.

“Istrage i preporuke koje su relevantne za temeljne uzroke bile su u velikoj mjeri usmjerene prema Izraelu, što smo uzeli kao pokazatelj asimetrične prirode konflikta i stvarnosti kada jedna država okupira drugu” navela je predsjedavajuća Komisije Navanethem Pilaj.

“Otkrili smo da preporuke koje su dale prethodne istražne komisije i misije za utvrđivanje činjenica, kao i drugi mehanizmi UN-a uglavnom nisu sprovedene, uključujući pozive da se osigura odgovornost za izraelsko kršenje međunarodnog humanitarnog prava i zakona o ljudskim pravima, kao i neselektivno ispaljivanje raketa palestinskih oružanih grupa na Izrael. Upravo ovaj nedostatak implementacije zajedno sa osjećajem nekažnjivosti, jasnim dokazom da Izrael nema namjeru da okonča okupaciju i upornom diskriminacijom Palestinaca, leži u srži sistematskog ponavljanja kršenja na obje Okupirane Palestinske Teritorije, uključujući Istočni Jerusalim i Izrael”, dodala je Pilaj.

Komisija se, kako je saopšteno, u svom izvještaju fokusirala na istrage i preporuke koje se direktno odnose na temeljne uzroke stalnih tenzija, nestabilnosti i odugovlačenja konflikta.

Prema njenoj ocjeni, ključne preporuke nisu implementirane i to leži u srcu konflikta. Komisija je identifikovala nekoliko sveobuhvatnih pitanja koja su u osnovi većine preporuke, uključujući one za neuspjeh Izraela da poštuje zakone i običaje ratovanja, kao i one koje se tiču vojne okupacije i zloupotrebe individualnih i kolektivnih prava te nedostatka odgovornosti.

“Okončanje izraelske okupacije potpuno je usklađeno sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti i ostaje ključno za zaustavljanje stalnog ciklusa nasilja. Tek sa prestankom okupacije svijet može početi da ispravlja istorijske nepravde i krene ka samoopredeljenju palestinskog naroda”, rekao je komesar Milon Kothari.

Komesar Kris Sidoti je dodao da Izrael očigledno “nema namjeru da okonča okupaciju”.

“U stvari, on je uspostavio jasne politike koje osiguravaju potpunu i trajnu kontrolu nad okupiranom palestinskom teritorijom. To uključuje promjenu demografije ovih teritorija kroz održavanje represivnog okruženja za Palestince i povoljnog okruženja za izraelske setlere. Izraelska politika i akcije stvaraju palestinsku frustraciju i dovode do osjećaja očaja. Oni podstiču ciklus nasilja i odugovlačenja konflikta”, kazao je Sidoti.

U izvještaju koji će biti predstavljen na 50. sjednici Savjeta za ljudska prava 13. juna 2022. zaključuje se da će Komisija sprovesti istrage i pravne analize o navodnim kršenjima i zloupotrebama, te da će raditi sa mehanizmima sudske odgovornosti kako bi osigurala pojedinačnu, državnu i korporativnu odgovornost.

“Takođe će pažljivo procijeniti odgovornosti trećih država i odgovornosti privatnih aktera u kontinuiranoj politici okupacije”, zaključili su iz Amabasade Palestine u Crnoj Gori.

Related Posts