Svijet Vijesti

NJEMAČKI 203. TENKOVSKI BATALJON SE SPREMA DA PREUZME KOMANDU NAD BORBOM EFP LITVANIJA

Njemački vojnici sa 203. tenkovskim bataljonom sa sjedištem u Augustdorfu završili su svoje pripreme za pojačanu misiju naprednog prisustva (eFP) na Baltiku.

“Vrhunac zahtjevnog ciklusa obuke bila je vježba bojeve vatre izvedena u Centru za borbenu obuku njemačke vojske u Letzlingenu. Pored toga, na događaju su učestvovale jedinice i pripadnici iz Belgije, Holandije i Norveške koji će služiti u Litvaniji zajedno sa nemačkom vojskom. Sa oko 1600 vojnika, multinacionalna borbena grupa će se ovog ljeta rasporediti u Rukli kako bi doprinijela sigurnosti istočnog krila NATO-a”, saopšteno je iz NATO.

Od sredine maja, kako podsjećaju iz Alijanse, multinacionalni bataljon na čelu sa potpukovnikom Marcom Maulbeckerom prošao je intenzivnu obuku u regiji Altmark. U jedinicu su uspešno integrisani vojnici iz Holandije, Belgije i Norveške. U budućnosti će borbena grupa biti pojačana norveškom oklopnom pješadijskom četom. 203 tenkovski bataljon obezbjeđuje glavninu snaga za 12. rotaciju multinacionalne borbene grupe u Litvaniji.

“Kada su 18. maja prvi put okupljeni vojnici multinacionalnog borbenog bataljona, fokus je bio na ključnim elementima zajedničkog vođenja borbenih dejstava. Centar za borbenu obuku njemačke vojske nudio je idealne uslove za uvježbavanje svega od izdavanja naređenja preko radio veze do stvarne borbe. Jedinice na vježbi podržavaju vrlo iskusni instruktori koji su na licu mjesta sa vojnicima i daju savjete na nivou komandira bataljona, komandira četa ili komandira vodova. Evaluacijski tim Centra digitalizira vježbe kako bi ih učinio dostupnima za evaluaciju. Osim toga, tim pomno prati i ocjenjuje napredak cijele vježbe. Ovu rotaciju obuke nadgledao je brigadni general Stephan Willer, komandant 21. oklopne brigade “Lipperland” sa sjedištem u Augustdorfu”, kazali su iz NATO.

General-major Heico Hübner, komandant 1. oklopne divizije, i brigadni general Willer imali su izbliza pogled na vježbu izvedenu u regiji Altmark. Bili su u mogućnosti da iz prve ruke svjedoče o nivou stručnosti borbene grupe.

“Ova rotacija obuke u Centru za borbenu obuku bila je odlična. Dobro razrađeni i zahtjevni scenariji vježbi bili su kulminacija pripremne obuke koju je prošao 203. tenkovski bataljon”, istakao je Hübner, kako se posljednja 72-satna vježba bližila kraju.
Willer je također pohvalio učinak njemačke jedinice tokom “veoma zahtjevne završne vježbe”, navodeći koliko je impresioniran nivoom posvećenosti, motivacije i stručnosti koji su pokazali muškarci i žene iz jedinice. Takođe je otkrio da je interakcija unutar multinacionalne borbene grupe funkcionisala iznenađujuće dobro, i bio je siguran da su početne poteškoće koje se obično doživljavaju već prevaziđene.

Ovog ljeta, borbena grupa će se rasporediti u litvanski grad Rukla, koji se nalazi otprilike 100 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada zemlje Vilniusa, na šestomjesečnu rotaciju. Kohezija i borbena efikasnost borbene grupe, koju predvodi 203. tenkovski bataljon sa sjedištem u Augustdorfu, dodatno će se poboljšati tokom serije vježbi i manevara. Misija eFP služi zaštiti istočnoevropskih država i odvraćanju prijetnji od teritorije Alijanse. Od svog osnivanja 2017. godine, borbena grupa u Litvaniji je pod njemačkom komandom.

 

Related Posts