Crna Gora Lična bezbjednost Vijesti Zaštita imovine

UPTC MNE: OGLAS ZA PRIJEM NOVIH KANDIDATA ZA ZANIMANJE ZAŠTITAR/KA LICA I IMOVINE

Urban Protection Training Centar raspisuje oglas za prijem novih kandidata u Podgorici.

“Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za Podgoricu,a početak kursa je planiran za 15.8.2022. god. sa početkom u 09h. Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine dostave ovjerenu diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte – dostavljeni dokumenti ostaju u arhivi UPTC-MNE. Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama).

Početak predavanja je od 09h. Predmetne oblasti za za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine:

Pravni aspekti

Osnovi kriminalistike

Osnovi prve pomoći

Tehnička zaštita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu

Fizička zaštita

Samoodbrana

Osnovi komunikacija, ljudska prava i etika

Obuka o rukovanju naoružanjem

( ukupno 172 časa)

Cijena obuke je 300€ (povoljnost plaćanja u II rate)

Napomena: Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predviđeni program, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade. Kontakt: 067/671-993 fix 020/290-209

Direktorica UPTC-MNE

Biljana Stojanović”.

 

 

 

Related Posts