Bezbjednost Lična bezbjednost Zaštita imovine

OD ZAŠTITE LICA DO ZAŠTITE OBJEKATA: ŠTA SVE MORAJU ZNATI ZAŠTITARI DA BI DOBRO RADILI POSAO

Zaštitari obavljaju poslove osiguranja i zaštite lica, njihove imovine i objekata. Obrazovanje za ovo zanimanje sprovodi se u okviru sistema obrazovanja odraslih, a jedna od vodećih ustanova ove svrhe u Crnoj Gori je Urban Protection Training Centar u Podgorici.

Zaštitari obavljaju poslove tehničke i fizičke zaštite. Fizička zaštita najčešće se koristi pri zaštiti objekata, osiguranju prevoza novca, osiguranju javnih skupova i ličnoj zaštiti pojedinaca. Tehnička zaštita uključuje video nadzor objekata, protivprovalnu zaštitu i korištenje GPS-a. Tim oblikom zaštite najčešće se osiguravaju banke, javne ustanove, muzeji i sl., čime se omogućava odvraćanje i rano otkrivanje prestupnika, hvatanje počinitelja i minimaliziranje štetnih posljedica.

Zaštitari koji rade na poslovima zaštite objekata utvrđuju identitet i pregledaju osobe koje ulaze i izlaze iz čuvanog prostora, zabranjuju pristup neovlaštenim osobama, udaljavaju osobe koje remete red i mir čuvanog objekta, a osobe koje zateknu u kaznenom dijelu prosljeđuju policiji. Zaštitari za vrijeme dužnosti nose službenu uniformu, a po potrebi i oružje u skladu sa Zakonom. U svom poslu zaštitari mogu koristiti fizičku snagu radi savladavanja otpora, sprječavanja bijega, i kada zakonom izdana upozorenja ne jamče uspjeh.

Naoružana pratnja i osiguranje prevoza i transfera novca, vrijednosnih papira i metala složen je i visokorizičan posao. Prenos se odvija u oklopnim vozilima, a zaštitari su opremljeni dodatnom zaštitnom opremom (zaštitni prsluci, kacige i sl.) te se služe radiom i drugim telekomunikacijama. Visokorizične operacije zahtijevaju timsko planiranje zaštite, gdje se procjenjuju rizici i moguće incidentne situacije.

Zaštitari također rade i na poslovima održavanja reda na različitim manifestacijama poput sportskih događaja, kulturnih, zabavnih i političkih manifestacija i sl. Pri tome provjeravaju učesnike događaja, kako bi spriječili unos zabranjenih opasnih predmeta.

 Znanja, vještine i poželjne osobine

Zaštitari prije svega moraju biti zdravi i u dobroj fizičkoj kondiciji. Emocionalna stabilnost i sposobnost kontrole emocija vrlo je važna zbog česte izloženosti rizičnim događajima i situacijama u kojima treba pravovremeno i primjereno reagovati. Zavisno od stepena složenosti posla, od zaštitara se traže i neke posebne vještine poput organizacijskih vještina i vještina planiranja različitih poslova i zadataka. Znanja iz područja tehnologije zaštite, kriminalistike, računarstva i sistema veza važna su posebno kod poslova kod kojih je faktor rizičnosti visok i gdje je potrebno uključiti više elementa zaštite (i tehničku i fizičku). Zaštitarski poslovi vrlo su odgovorni, pa je stoga važno da je osoba savjesna u obavljanju svog posla. Sposobnost timskog rada i komunikacijske vještine, kao i spremnost na teške uslove rada (npr. dugotrajan samostalan rad) važne su za dobro obavljanje zaštitarskog posla. Zaštitar bi trebao dobro poznavati zakone i propise koji definišu i određuju ovlasti i rad zaštitara.

Uslovi rada

Zaštitari najčešće rade u smjenama koje traju 12 sati (dnevne i noćne smjene). Na nekim mjestima radno vrijeme im je osmosatno. Vrlo često rade vikendima i praznicima. Zavisno od toga koji zaštitarski posao obavljaju, radno vrijeme mogu provoditi sami (ukoliko čuvaju neki objekt noću, što može biti vrlo naporno) ili u timu. Većina zaštitara obavlja poslove s povećanim rizikom za zdravlje i povećanom mogućnošću za povređivanje na radu. U pojedinim slučajevima ugrožen im je i život. Mogu raditi i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Izloženi su različitim vremenskim uslovima i ostalim štetnim uslovima, posebno kada osiguravaju osobe, prevoz novca ili kada se brinu o održavanju reda na različitim manifestacijama.

Zaštitari se najčešće zapošljavaju u privatnim zaštitarskim firmama, koje nude različite vrste usluga pojedincima i kompanijama. Takođe se mogu zaposliti kao dio tima koji je odgovoran za zaštitu i sigurnosni nadzor neke firme i organizacije.

 

Related Posts