Intervju Izdvojeno Vijesti

ALEKSANDAR ĐURIČKOVIĆ POVODOM DECENIJE OD OSNIVANJA UPTC: NAJVIŠE SAM PONOSAN NA KOLEKTIV I ČINJENICU DA JE ŠKOLA PREPOZNATA U CIJELOM REGIONU

Privatna ustanova Urban Protection Training Center Montenegro danas slavi 10 godina od osnivanja. Tim povodom razgovarali smo sa osnivačem UPTC, gospodinom Aleksandrom Đuričkovićem, čovjekom koji posjeduje višegodišnje iskustvo u zaštiti visokih vladinih zvaničnika u Crnoj Gori, kao i mnogih značajnih osoba širom svijeta.

Prema njegovim riječima, ideja za otvaranje UPTC Montenegro potekla je od bliskih prijatelja i poslovnih partnera Željka Matejčića i Saše Božića, dvojice vrhunskih stručnjaka i instruktora iz oblasti bezbjednosti. Željko Matejčić je idejni tvorac i projekta “Zaštitar u školi”, koji je i implementirao sa svojim timom u Hrvatskoj.

“Oni su mi dali ideju i prenijeli svoja iskustva iz Hrvatske gdje su predavali u školu za obuku zaštitara, a ja sam je rado prihvatio i krenuo u realizaciju projekta. Nakon stvaranja uslova za dobijanje licence, počeo sam sa planom. Podsjetiću da je samo prikupljanje papira za dobijanje licence, kao i obezbjeđivanja prostora za izvođenje nastave trajalo od avgusta 2011. do 2. oktobra 2012. godine, kada sam dobio licencu za obavljanje poslova obuke za zaštitara lica i imovine”, navodi Đuričković za UPA portal.

U želji da, kako dodaje, stvori nešto na što će biti ponosan, u hodu je već imao rješenja za predavače, a to je onaj dio na koji je, kako ističe, najponosniji.

“Moj izbor predavača je bio pun pogodak i danas je škola prepoznata po tim ljudima, kao i Upravi na čelu sa direktoricom Biljanom Stojanović. Svaki polaznik ove škole osjećao se uvaženim i pružena mu je maksimalna i nesebična pomoć u savladavanju materije, kako bi sjutra suvjereno i stručno obavljao svoj posao. Imati ovakve ljude za saradnike je za mene velika čast i zadovoljstvo”, ističe Đuričković.

Međutim, ono na šta je najviše ponosan jeste činjenica da je škola, koja je u početku bila prepoznatljiva po njemu, kao nekom ko je bio prepoznat u poslovima bezbjednosti u Crnoj Gori, pa i u regionu jugoistočne Evrope, dobila status ustanove u kojoj su predavači postali nosioci velikog poštovanja i respekta polaznika.

“Svi polaznici su svjesni da pred sobom imaju ljude koji će na njih prenijeti istinsko znanje i da će do diplome doći isključivo svojim znanjem. Pohvale koje dobijamo od polaznika ove škole me čine posebno ponosnim, kao i činjenica da su u ovih deset godina kroz ovu školu prošli vrhunski mladi ljudi, izuzetno vrijedni i vaspitani što nam je olakšalo da zajednički lakše dolazimo do cilja, a cilj je obučenost i dobijanje licence za rad”, naglašava osnivač UPTC.

Takođe, kako dodaje, ponosan je što sertifikat ove škole priznaju u zemljama EU, tako da sada UPTC ima na desetine polaznika koji sa diplomom UPTC Montenegro rade u SR. Njemačkoj, Austriji, Belgiji pa čak i u Arapskim Emiratima, tačnije u Dubaiju.

“Moram istaći i starije generacije koje su pohađale ovu školu i apsolutno svaki od njih je bio brilijantan  primjer mlađim generacijama”, ne krije ponos Đuričković.

Kako navodi, škola je dobila pomoć od države za dobijanje sertifikata za ISO standarde, dok druge vidove pomoći nije bilo.

“Takođe, pokrenuli smo projekte kao što je “Zaštitar u školi” i još neke koji su trenutno u pripremi, a najvažniji će biti projekat izgradnje Balkanskog trening centra, koji će biti prvi za cijelu južnu Evropu, naglašava Đuričković.

Na kraju razgovora prisjetio se ljudi koji više nijesu dio škole.

“Oni su sada na drugim poslovima, a dali su nesebičan doprinos. To su profesorka Nada Vukoslavčević, bivša direktorka Nevenka Vuković i Ana Vukčević,  koja je bila sekretarka škole”, kaže Đuričković.

Đuričković ističe da je ponosan na kolektiv

UPTC Montenegro je privatna ustanova čija je djelatnost organizacija obrazovanja odraslih osoba. Osnovana je 08. 10. 2012. godine, a osnivač je Aleksandar Đuričković.

Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika za zanimanje Zaštitar lica i imovine, ali isto tako i obrazovanje odraslih u širem smislu. Ustanova ima moderan pristup i viziju treninga svih oblika zaštite, pružajući napredne kurseve za široki spektar misija, kako bi polaznike podržala u ostvarenju njihovih ciljeva, a društvo u ostvarenju prioritetnih potreba bezbjednosti.

Ciljevi Ustanove su sticanje sveobuhvatnog uvida u oblast bezbjednosti, usvajanje znanja i vještina u oblasti zaštite i opšti doprinos u očuvanju integriteta građana i društva u cjelini.

Misija Ustanove je organizovanje visokokvalitetne edukacije po ugledu na elitne Evropske ustanove, čime se polaznicima omogućava sticanje velikog teorijskog znanja, njegove praktične primjene, kao i razvijanje analitičkog racionalnog odgovora na aktuelna događanja i probleme. Ustanova njeguje savremene stilove ponašanja, koji se zasnivaju na principima etike i koncepta ličnog usavršavanja njenih polaznika. Edukovani polaznici su ogledalo Ustanove i njenog kredibiliteta.

Vizija Ustanove je permanentno usavršavanje metoda i tehnika za obuku različitih ciljnih grupa, proširenje ciljnih grupa, uticanje na širu javnost i na osjećaj sigurnosti stanovništva te potpuna transparentnost rada. Radimo na konstantnom unapređivanju procesa participacije u borbi protiv svih vidova nasilja i kriminala, kao i predviđanja, praćenja i kontrolisanja elementarnih katastrofa. Saradnja i kompatibilnost sa nacionalnim planovima i strategijama, kao i sa međunarodnim činiocima bezbjednosti, je dimenzija na kojoj se zasniva orijentacija pregalaštva i programskih aktivnosti Ustanove.

 

Related Posts