Bezbjednost Lična bezbjednost

“TRANSPORTER” NA PUTU: LIČNI VOZAČ NIJE SAMO VOZAČ, VEĆ I TJELOHRANITELJ

Niko nikada ne može biti apsolutno bezbjedan, a za istaknute pojedince prijetnja ličnoj bezbjednosti je višestruko veća i konstantna. U više od 85% slučajeva napad se dešava u toku vožnje, što znači da se javna ličnost ne može osloniti na redovne vozače, da bi bezbjedno stigla na željenu destinaciju ili da bi isporuka stigla bezbjedno na pravu adresu. Da bi program zaštite lica ili vrijednosti bio potpuno zaokružen prilikom transporta od tačke A do tačke B, jedino rješenje su security vozači, odnosno vozači obučeni za blisku zaštitu – tjelohranitelj vozač CPO, u filmskoj industriji poznatiji kao Transporteri.

KO JE LIČNI VOZAČ?

Osnovni zadatak ličnog vozača je da obezbjedi blagovremeno i maksimalno bezbjedno kretanje klijenta u toku vožnje, kao i njegovu zaštitu van vozila.

Lični vozač nije taksista, jer pored vožnje automobila mora raspolagati svim vještinama i kvalitetima kako bi sačuvao štićenu vrijednost (život klijenta ili vrijednosnu isporuku), tako da se može smatrati tjelohraniteljem – CPO (close protection) koji raspolaže naprednim vještinama i kvalifikacijama za vožnju i blisku zaštitu. U suštini, oni su tu da djeluju kao vozači ali i tjelohranitelji istovremeno.

Što se tiče naprednih vozačkih vještina, vozač obezbjeđenja je obučen da otkrije i ublaži svaku rizičnu situaciju na putu. Oni su često bivši vojni ili policijski službenici, i svi imaju najviši nivo obuke – vješti i iskusni u defanzivnoj vožnji.

Lični vozač treba da ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obezbjeđenja i dozvolu za nošenje oružja kao i vozačku dozvolu.Lični vozač treba da „bude u formi“ kada je u pitanju fizička spremnost, ali ne treba zaboraviti da je prije svega on vozač i kao vozač mora biti profesionalac, što znači da je pored redovne vozačke dozvole, vrijeme provodio na profesionalnim obukama i treninzima koji uključuju stvarne simulacije saobraćajnih nezgoda i ugrožavanja klijenta. Dakle, lični vozač je obučen da upravlja situacijom.

Između ostalog to znači da mora posjedovati i sljedeće karakteristike i kvalitete:

 • obavještajno – operativna znanja i vještine
 • svijest o bezbjednosti i vještine upravljanja
 • operativne vještine bliske zaštite – CPO
 • prva pomoć
 • poznavanje kriminalne psihologije
 • upravljanje konfliktima
 • razvijene psihofizičke i psihomotorne sposobnosti
 • razvijen periferni vid
 • razvijene reflekse
 • visoku otpornost na stres
 • brze reflekse na spoljašnje stimulanse
 • dobru moć zapažanja i opservacije
 • oko za detalje
 • oko za detektovanje nedostataka
 • razvijenu intuiciju
 • bogato iskustvo
 • potrebu za adrenalinom
 • samokontrolu
 • dobro poznavanje i upravljanje vozilom
 • upućenost u organizaciju putovanja i alternativne planove
 • poznavanje borilačkih vještina
 • poznavaje rada tehničkih uređaja
 • rukovanje i dozvola za držanje i nošenje vatrenog oružja
 • prikladno i profesionalno ponašanje
 • ljubaznost
 • rezervisanost u komunikaciji – pravilo broj jedan „Bez zbližavanja“

KOJE SVE OPASNOSTI VREBAJU NA PUTU?

Alarmantna je činjenica da većina napada na rukovodioce kompanija, vladine zvaničnike, uopšte istaknute ličnosti, desi se upravo na putu. Osim direktnih napada, mete su izložene riziku da budu otete ili dožive saobraćajnu nesreću.

U slučaju otmice, preko 60% slučajeva se dešava u tranzitu, iako istraživači sugerišu da bi stvarna cifra mogla biti veća. Do 90% slučajeva otmice ostaje neprijavljeno, najverovatnije iz straha da će narušiti reputaciju VIP osoba.

Otmica izvršnog direktora može dovesti do zahtjeva za otkupninom od više miliona eura, zbog čega su  CPO vozači ključna komponenta efikasnog programa lične zaštite.

Sa druge strane, saobraćajne nesreće su vodeći uzrok smrti, pa nije suvišno angažovati profesionalnog ličnog vozača, koji je profesionalno obučen da obezbijedi optimalne uslove transporta.

 

Related Posts