Bezbjednost

ČETIRI PRAVILA BEZBJEDNOG RUKOVANJA ORUŽJEM

U Zakonu o zaštiti lica i imovine samo je dat osnov za upotrebu vatrenog oružja lica koja vrše poslove zaštite, dok je u Krivičnom zakoniku CG, odnosno u Zakonu o javnom redu i miru propisana krivična odgovornost za neovlašćeno držanje i nošenje vatrenog oružja, odnosno prekršajna odgovornost za upotrebu vatrenog oružja, bez dozvole na javnom mjestu.
U primjeni svih oblika sredstava prinude, a posebno prilikom upotrebe vatrenog oružja, lica koja vrše poslove zaštite moraju se striktno pridržavati principa: zakonitosti, nužnosti i proporcionalnosti.

Postoje četiri osnovna ili „kardinalna“ pravila bezbjednog rukovanja oružjem. Svaka osoba koja posjeduje oružje treba da zna i da može druge da nauči osnovnim pravilima. Pravila treba zapamtiti po rednim brojevima. Ovo će omogućiti brzo reagovanje na terenu.

1. Vatreno oružje je uvjek napunjeno

Nema izuzetaka za ovo pravilo. Prema svakom vatrenom oružju, ponašajte se kao da je napunjeno pa nikada nećete čuti rečenicu: „Ali, nijesam znao da je pištolj napunjen“. Nije dovoljno to što znate da ste nedavno provjeravali oružje.
Ako dodjete u kontakt sa pištoljem, otvorite ga da vidite da li u njemu ima metaka u magacinu ili u ležištu metka cijevi. Uradite to svaki put kada rukujete oružjem ili insistirajte da to urade osobe koje u vašem okruženju rukuju oružjem; kad god uzmete oružje u ruke, provjerite da li je napunjeno; kad god dodajete oružje drugoj osobi, provjerite da li je napunjeno;  kada dodajete oružje drugoj osobi, zatvarač treba da bude zakočen; kada god smatrate za neophodno, pod uslovom da je bezbjedno, provjerite da li je oružje napunjeno; ukoliko neko pokuša da vam doda oružje koje ne poznajete, tražite da ga rasklopi. Ukoliko u datoj situaciji to nije izvodljivo, kao što je oduzimanje oružja od zatvorenika, tretirajte oružje kao i ono koje ne možete isprazniti;  NEMOJTE EKSPERIMENTISATI. Zatražite pomoć pri pražnjenju oružja.

2. Nikada ne okrećite oružje prema nečemu u što ne namjeravate da pucate

Pravilo „svijest o cijevi“ je jedno od pravila koje se najčešće krši, naročito pri rukovanju pištoljem i revolverom. Najčešći izgovor je „pištolj nije napunjen“.
Nikada ne okrećite cijeve prema bilo kom dijelu vašeg ili tijela druge osobe. Ovlašćena lica mogu da zaborave ovo pravilo kada zajedno sa kolegama sprovode pretres. Jednostavan način da se prisjetite ovog pravila
je da zamislite laserski zrak koji projektuje cijev vašeg oružja. Taj zrak uništava sve što dotakne, teško je pronaći apsolutno bezbjedan pravac, osim zadnjeg dijela strelišta. „Bezbjedan pravac“ u drugom okruženju definisan je kao onaj pravac kod koga, ukoliko dodje do greške pri rukovanju oružjem, oružje neće izazvati povredu osobe i dovešće samo do minimalne materijalne štete. Drugim riječima, vatreno oružje kojim rukujemo u domovima ili na poslu treba okrenuti ka nečemu što će primiti i zadržati metak u slučaju nezgode.

3. Ne stavljajte prst na obarač i kočnicu obarača do trenutka u kome namjeravate da pucate

Nepridržavanje ovog pravila u najvećoj mjeri izaziva nezgode. Mnoga ovlašćena lica vjeruju da prst treba da bude na obaraču tako da mogu brzo da reaguju ako se pojavi neočekivana meta. To nije tačno. Podjednako brzo možete pucati iz vašeg oružja i ako vam je prst van obarača kao i ako vam je prst na obaraču. Ovo je pravilo koje ovlašćena lica najčešće krše kada rukuju oružjem ili kada sprovode pretres. Kršenje ovog pravila je taktički nepravilno, a prouzrokuju ga loše navike. Držanje prsta na obaraču dok vraćate pištolj u futrolu je glavni uzročnik samopovredjivanja na strelištu.

4. Provjerite metu i sve što se iza nje nalazi

Metu morate identifikovati i provjeriti prije nego što počnete da pucate; onaj koji puca mora znati što se nalazi ispred, ali i iza mete, nemojte pucati ako u toku noći čujete zvuk ili vidite obrise koji ne možete prepoznati, morate provjeriti da se oko i iza mjesta opasnosti nalaze nevini posmatrači (građani), odaberite dobar položaj. U većini slučajeva smrtonosna sila je tako brza i kratkotrajna da vremena imate samo toliko da spasite sopstveni život. Ne smijete to nikada zaboraviti, tako da, ako se prijetnja pojavi, treba da budete u najboljem položaju, koji će vam pružiti zaklon i omogućiti vam više vremena za procjenu situacije i za razvijanje plana.

Related Posts