Bezbjednost Oružje

PIŠTOLJ CZ – 99 – 9mm – ORUŽJE KOJE KORISTE OVLAŠĆENA LICA

Vatreno oružje koje koriste ovlašćena lica uglavnom je C3-99 9 mm. Magacin ovog pištolja sadrži 15 metaka, a municija koju koristi je „Zastavin“ model 19 veličine 9×19 mm (9mm širine, 19mm dužine). Pištolj je bezbjedan za upotrebu tokom akcije.

Da bi oprema bila lako dostupna, ovlašćena lica treba uvijek da je nose na istom mjestu na opasaču. Ovlašćeno lice mora biti u stanju da pronađe svaki komad u potpunom mraku i bez suvišnih pokreta. Moderni opasači su pretrpani radio stanicom, lisicama, palicom, baterijskom lampom i futrolama. Svaki komad treba da se postavi na opasač ili neko drugo mjesto na uniformi, tako da predstavlja dodatak ostaloj opremi i da ne sprječava ili komplikuje njenu trenutnu primjenu.

A. Futrole

Futrola treba da se nosi sa „dominantne“ strane (ona ruka u kojoj nosite oružje) u uobičajenoj visini opasača. Njen položaj na opasaču treba da bude prilagođen cijevi, koja treba da bude u liniji sa bočnom ivicom pantalona.

B. Futrola za rezervni okvir

Futrola treba da se nosi vertikalno na strani suprotnoj od oružja i prema prednjem dijelu. Meci treba da stoje u futroli sa zrnima okrenutim prema kopči opasača.

 

ČETVOROSTEPENI POSTUPAK PRI POVLAČENJU

Prije nego što upotrijebite pištolj, treba ga izvući iz futrole i uperiti u metu. Ovo izgleda veoma jednostavno, ali je iskustvo pokazalo da u stvarnosti fizičke komponente ili korake potrebne da se efikasno i bezbjedno izvrši ovaj „jednostavni“ zadatak u malom procentu ulazi razmišljanje ili obuka.
Procedura „postupka pri povlačenju“ osmišljena je da pomogne pri brzom i preciznom izvodjenju prvog pucnja i razvijanju navika bezbjednog rukovanja i zaštite života.

Položaj 1
Ruka treba čvrsto da uhvati pištolj i da istovremeno spriječi svako iznenadno zadržavanjem kaišem na futroli. Druga strana ruke dodiruje stomak policajca. Strelac istovremeno zauzima uravnotežen položaj i obuhvata metu objema očima.

Položaj 2
Ruka koja drži oružje podiže pištolj i izvlači ga iz futrole rotirajući lakat na dolje a cijev se istovremeno okreće ka meti. Nadlaktica dodiruje torzo, ruka sa pištoljem se lagano savija od strelca. Sa mecima u ležištu može se pucati samo iz ovog položaja, da bi ste se na taj način suprostavili napadu iz velike blizine.

Položaj 3
Dominanta ruka gura pištolj pravo prema meti i na gore. Druga ruka se pridružuje i zajedno formiraju pravilan zahvat sa dvije ruke.

Položaj 4
Dok pravilno hvatate pištolj sa obje ruke, pištolj se kreće ka meti i zastaje u nivou očiju. Strelac ne treba da spušta glavu. Nišani su u ravni sa metom, a prst ne smije da dodiruje obarač.
Nakon pucanja iz položaja 4, strelac treba da povuče cijev za otprilike 45% i da procijeni opasnost. Ovo mu omogućava da ima nesmetan pogled preko oružja, a istovremeno omogućava da se oružje hitno povuče do nivoa očiju (položaj 4) i da se puca.

Vraćanje u futrolu

Bezbjedno vraćanje u futrolu je veoma značajno. Ovlašćeno lice mora to da uradi jednom rukom i bez gledanja u futrolu. Nezgode prilikom vraćanja u futrolu su najčešći slučajevi samopovredjivanja tokom obuke.
Najefikasniji način vraćanja u futrolu je da se unazad ponovo koraci pri postupku povlačenja: iz položaja 4 u položaj 3, zatim u položaj 2, sa rukom na stomaku, zatim u položaj 1 kada se oružje vraća u futrolu, a futrola se zakopčava.

Related Posts