Bezbjednost Lična bezbjednost Zaštita imovine

TEHNIČKA ZAŠTITA LICA I IMOVINE: NIVOI, SREDSTVA UPOTREBE…

Način vršenja poslova tehničke zaštite lica i imovine koje ne obezbjeđuje država propisan je Pravilnikom o bližem načinu vršenja poslova tehničke zaštite (Broj: 011/14-28139/2, od 3. juna 2014. godine).
Poslovi tehničke zaštite vrše se upotrebom sredstava i uređaja, čija je osnovna namjena sprječavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema štićenom objektu i prostoru, a koji povezani u funkcionalnu cjelinu predstavljaju sistem tehničke zaštite.

Način vršenja poslova tehničke zaštite određuje se u zavisnosti od nivoa tehničke zaštite potrebnog za štićeni objekat i prostor.
Nivoi tehničke zaštite štićenih objekata i prostora određuju se na osnovu procjene ugroženosti, u zavisnosti od vrste, namjene, veličine i izgleda objekta, lokacije, okruženja i drugih svojstava objekta, vrste i broja stalnih i povremenih korisnika, režima rada i načina korišćenja objekta, opreme, predmeta i dokumenata koji će se u objektu nalaziti ili se već nalaze, kao i stepena rizika od njihovog oštećenja, otuđenja ili uništenja.

Nivoi tehničke zaštite su:
1) prvi nivo tehničke zaštite, koji obuhvata:
• tehničku zaštitu kojom se signalizira neovlašćen ulazak u štićeni objekat i prostor i dojavljivanje neovlašćenog ulaska na Centralni dojavni sistem (u daljem tekstu: CDS),
• integralnu zaštitu sa najmanje jednim lokalnim nadzornim mjestom i sistemom veze sa CDS-om,
• zaštitu pojedinačnih vrijednosti pomoću specijalnih kasa i trezora,
• sigurnosni plan postupanja i procedure u vanrednim situacijama;

2) drugi nivo tehničke zaštite, koji obuhvata:
• tehničku zaštitu kojom se signalizira neovlašćeni ulazak u štićeni objekat i prostor i dojavljivanje neovlašćenog ulaska na CDS,
• integralnu zaštitu sa najmanje jednim lokalnim nadzornim mjestom i sistemom veze sa CDS-om;

3) treći nivo tehničke zaštite, koji obuhvata tehničku zaštitu kojom se signalizira neovlašćeni ulazak u štićeni objekat i dojavljivanje neovlašćenog ulaska na CDS;

4) četvrti nivo tehničke zaštite, koji obuhvata:
• tehničku zaštitu kojom se na licu mjesta zvučno ili svjetlosno signalizira neovlašćeni ulazak u štićeni objekat i prostor,
• video nadzor kojim se prati kretanje u štićenom objektu i prostoru uz video zapis;

5) peti nivo tehničke zaštite, koji obuhvata tehničku zaštitu kojom se na licu mjesta zvučno ili svjetlosno signalizira neovlašćeni ulazak u štićeni objekat i prostor;

6) šesti nivo tehničke zaštite, koji obuhvata video nadzor kojim se prati kretanje u štićenom objektu i prostoru uz video zapis.

Sredstva i uređaji pomoću kojih se vrše poslovi tehničke zaštite

Poslovi tehničke zaštite vrše se pomoću:
1. sredstava i uređaja za fizičko sprječavanje nedozvoljenog pristupa i vršenja protivpravnog djelovanja lica oko štićenog objekta i u granicama štićenog prostora (odgovarajuće ograde, rampe i barikade, protivprovalna vrata, brave sa serijskim brojem ili kodom, odgovarajuće građevinske konstrukcije, neprobojna stakla, oprema za smještaj, čuvanje i prenos vrijednosti, predmeta i dokumenata, uređaji za detekciju metalnih predmeta, metalna detektorska vrata, rendgenski uređaji za kontrolu prtljaga, uređaji za zaštitu artikala od krađe, druga mehanička i/ili elektro-mehanička sredstva i uređaji);
2. elektronskih zaštitnih sistema koji omogućavaju uspješnu zaštitu štićenog objekta i prostora (protivprovalni i protivprepadni sistemi sa aktiv151
nim i pasivnim javljačima, sistemi kontrole i registracije pristupa, video sistemi kojima se vrši stalni nadzor nad štićenim objektom sa jednog mjesta, sistemi centralnog prijema i signalizacije alarma, integralni sistemi zaštite sa najmanje jednim lokalnim nadzornim mjestom, sredstva i uređaji koji služe za prenos podataka i komunikacioni uređaji);
3. protivsabotažnih elemenata (specijalna ručna ogledala za pregled vozila).

Prije početka rada sistema tehničke zaštite vrši se:
1. pregled postojećeg stanja;
2. izvođenje pripremnih radova;
3. izvođenje instalacija;
4. ugradnja sredstava i uređaja;
5. testiranje sredstava i uređaja, odnosno sistema tehničke zaštite.

Pregled postojećeg stanja obuhvata procjenu postojećih mjera zaštite, građevinskih karakteristika štićenog objekta i prostora i druge procjene od značaja za planiranje i početak rada sistema tehničke zaštite.
Pripremni radovi obuhvataju postavljanje instalacija i instalacione opreme unutar štićenog objekta i u granicama štićenog prostora.
Izvođenje instalacija obuhvata ispitivanje i međusobno povezivanje tehničkih sredstava i uređaja.
Sredstva i uređaji ugrađuju se i podešavaju u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputstvima proizvođača, koja se čuvaju u sigurnosnoj kasi štićenog objekta, odnosno prostora.
Testiranje sredstava i uređaja, odnosno sistema tehničke zaštite koji su ugrađeni u objekat vrši se njihovim puštanjem u probni rad, i obuhvata provjeru:
1. ispravnosti i funkcionalnosti svih sredstava i uređaja koji čine sistem tehničke zaštite;
2. usklađenosti sistema tehničke zaštite sa projektom;
3. obučenosti osoblja;
4. kvaliteta ugrađenih sredstava i uređaja.

Sisteme tehničke zaštite možemo svrstati u nekoliko kategorija, pri čemu se ovi sistemi mogu prepoznati i kao sistemi elektronske zaštite:
1. Protiv provalni sistemi i sistemi za dojavu
2. Sistemi za detekciju i dojavu požara(obrađeni u skripti protivpožarna zaštita)
3. Sistemi za kontrolu pristupa
4. Sistemi za evidenciju radnog vremena
5. Sistemi video nadzora
6. Sistemi za elektronsku zaštitu artikala
7. Sistemi za uspostavljanje i održavanje veze
8. Detektori metala
9. Rentgen uređaji

Related Posts