Svijet Vijesti

GLOBALNA PROIZVODNJA KOKAINA DOSTIGLA NAJVEĆI NIVO U ISTORIJI

Posljednji izvještaj UN-a o drogama pokazao je da je globalna proizvodnja kokaina dostigla rekorde nakon što se globalna potražnja oporavila poslije epidemije koronavirusa.

Uzgoj kokaina porastao je za 35 posto između 2021. i 2022. godine, a nalazi pokazuju da su se u zapadnoj i centralnoj Africi pojavila nova središta za trgovinu ljudima.

Kancelarija za droge i kriminal UN-a je, takođe, saopštila da trgovci ljudima sve češće koriste međunarodne poštanske usluge kako bi drogu dopremili do potrošača. Evropa i Sjeverna Amerika su najveća tržišta za kokain, a slijede ih Južna i Srednja Amerika te Karibi.

Dok se u izvještaju navodi da su tržišta u Africi i Aziji “još ograničena”, Gada Veli iz UN-a kaže da je potencijal za širenje tržišta tamo opasna stvarnost. Takođe, izvještaj pokazuje i da je povećanje proizvodnje rezultat ekspanzije u uzgoju grma koke, kao i poboljšanja u pretvaranju koke u kokain u prahu.

Podaci o zapljenama ukazuju na to da je uloga Afrike, posebno zapadne i centralne Afrike, kao tranzitne zone za kokain na putu do tržišta u Evropi znatno porasla od 2019. Ukupna količina zaplijenjena u Africi i broj velikih zapljena dosegnuli su rekordne nivoe tokom 2021. godine.

Izbijanje koronavirusa je, takoreći, poremetilo tržište droga, jer su međunarodna putovanja bila ograničena, a potražnja za kokainom je pala zbog toga su noćni klubovi i barovi bili zatvoreni tokom pandemije.

Rekordan nivo

Kako se navodi u izvještaju UN-a, novi podaci pokazuju da je ovaj pad imao mali utjecaj na dugoročne trendove. Globalna ponuda kokaina je na rekordnom nivou.

Kolumbija još dominira rutama krijumčarenja, iako su se putevi prema Evropi razvili. Potrošnja u Australiji dosegla je vrhunac sredinom 2020., pala je za 50 posto sljedeće godine i “umjereno” porasla u posljednjih nekoliko mjeseci 2021. godine.

Meksičke i balkanske kriminalne grupe približile su se centrima proizvodnje, kako bi dobile pristup zalihama. Upotreba krak kokaina je u uzlaznom trendu u nekoliko zapadnoevropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Belgiju, Francusku i Španiju.

Related Posts