Vijesti

UPTC MNE DOBIO NATO NCAGE KOD

UP “Urban Protection Training Centar Montenegro” dobila je zvanični NATO NCAGE KOD,koji identifikuje proizvođača, dobavljača ili zastupnika (provajdera) u NATO kodifikacionom sistemu.

NCAGE se sastoji od pet znakova.  NCAGE u svojoj informaciji uključuje proizvođača, dobavljača, odnosno provajdera, ime, adresu, poštanski broj, kao i broj telefona i faksa, E-mail i Web adresu sajta.

Related Posts