Lična bezbjednost Zaštita imovine

PRIVATNA ZAŠTITA NA FRANCUSKI NAČIN

Izvor: zaštita.info

Piše: Eugen Antić

Usluge privatne zaštite u Francuskoj regulisane su francuskim Zakonom o privatnoj zaštiti (Code de la sécurité privée), a sigurnosne poslove obavljaju zaštitari (agents de sécurité). Ovaj Zakon strogo reguliše francusku privatnu sigurnosnu industriju, a sve ih nadzire National Council of Private Security Activities – CNAPS, a radi se o francuskoj administrativnoj policijskoj službi.

Mnogo je zaštitarskih firmi koje djeluju u Francuskoj, a neke od najvećih i najpoznatijih uključuju: Securitas France, G4S France, Brink’s France, Prosegur France, Seris Security France, Vigilance Security Group, Fiducial Security, Samsic Sécurité, Groupe Protection Sécurité i Erys Group. Privatna zaštita u Francuskoj, odnosi se na usluge koje pružaju privatne firme ili pojedinci za zaštitu osoba i imovine. Te se usluge nude izvan djelokruga državnih agencija za provođenje zakona kao što su policija ili žandarmerija.

Privatna zaštita u Francuskoj obuhvata različita područja, uključujući osobnu zaštitu, zaštitu imovine, zaštitu javnih okupljanja i korporativnu sigurnost. Osobna zaštita, takođe poznata kao VIP zaštita ili tjelohraniteljske usluge, uključuje zaštitu pojedinaca. To može uključivati pojedince visokog profila, kao što su slavne osobe, sportisti, predsjednike uprava ili bilo koga kome je potrebna osobna zaštita. Zaštitari koji pružaju te usluge obučeni su stručnjaci za fizičku zaštitu, procjenu rizika i upravljanje prijetnjama. Privatne zaštitarske firme u Francuskoj pružaju usluge zaštite imovine poput stambenih zgrada, poslovnih objekata, industrijskih lokacija i gradilišta.

Sigurnosne mjere mogu uključivati kontrolu pristupa, sisteme nadzora, nadzor alarma i patroliranje radi sprječavanja neovlaštenog pristupa, krađe, vandalizma ili drugih kriminalnih aktivnosti. Privatne zaštitarske firme često se unajmljuju za osiguranje javnih okupljanja, uključujući koncerte, festivale, konferencije i sportske događaje. Zaštitari kontrolišu grupe ljudi, kontrolom pristupa i odgovorom u hitnim slučajevima kako bi se osigurala sigurnost učesnika i spriječili bilo kakvi potencijalni incidenti.

Mnoge firme u Francuskoj iz raznih djelatnosti zapošljavaju privatne zaštitarske firme kako bi zaštitile svoju imovinu, zaposlenike i informacije. Korporativne sigurnosne usluge mogu uključivati provođenje procjene rizika, implementaciju sigurnosnih protokola, pružanje nadzora i upravljanje sistemima kontrole pristupa. Sve ove mjere imaju za cilj spriječiti krađu, neovlašteni pristup, sabotažu ili bilo koji drugi sigurnosni propust.

Propisi o privatnoj zaštiti u Francuskoj

Usluge privatne zaštite u Francuskoj regulisane su francuskim Zakonom o privatnoj zaštiti (Code de la sécurité privée), a nadzire ih Ministarstvo unutrašnjih poslova. Privatne zaštitarske firme i pojedinci moraju dobiti potrebne licence i ispuniti posebne kriterijume da bi poslovali u okviru zakonskih propisa. Propisi pokrivaju područja kao što su zahtjevi za obuku, provjere prošlosti sigurnosnog osoblja, registracija zaštitarskih firmi i poštovanje profesionalne etike.

Privatne zaštitarske firme u Francuskoj imaju značajnu ulogu u nadopuni napora državnih agencija za provođenje zakona. Dodatnim sigurnosnim mjerama pridonose ukupnoj sigurnosti i zaštiti pojedinaca, imovine i javnih događanja. U Francuskoj zaštitari (agents de sécurité) imaju ograničeno ovlaštenje za korištenje određenih vrsta oružja, zavisno o njihovim specifičnim ulogama i okolnostima u kojima djeluju. Međutim, važno je napomenuti da je upotreba sile od strane zaštitara strogo regulisana francuskim Zakonom o privatnoj zaštiti (Code de la sécurité privée) i drugim relevantnim propisima.

Od nesmrtonosnog oružja zaštitari koriste palicu (Tonfa). Zaštitari mogu biti ovlašteni nositi i koristiti palice kao sredstvo samoobrane ili za kontrolu agresivnih osoba. Korištenje palica podliježe strogim propisima i može se koristiti samo kada je neophodno i srazmjerno prijetnji s kojom se suočavate. Isto tako, zaštitarima može biti dopušteno nositi i koristiti suzavac za samoobranu ili za rastjerivanje gomile u određenim situacijama. Korištenje suzavca podliježe zakonskim ograničenjima i mora biti opravdano na temelju nivoa prijetnje ili opasnosti.

Kada je u pitanju smrtonosno ili kratko vatreno oružje onda je važno spomenuti da zaštitari u Francuskoj  nemaju ovlaštenje za nošenje vatrenog oružja. Korištenje vatrenog oružja ograničeno je na službenike za provođenje zakona i specijalne sigurnosne jedinice pod određenim okolnostima. Važno je napomenuti da ovlaštenje za nošenje i korištenje oružja od strane zaštitara podliježe rigoroznoj obuci, licenciranju i nadzoru francuskih vlasti. Konkretna pravila i propisi mogu varirati zavisno od vrste zaštitarske usluge koja se pruža (npr. osobna zaštita, sigurnost imovine) i zahtjevima za licenciranje koje je postavilo Nacionalno vijeće za privatne sigurnosne djelatnosti (National Council of Private Security Activities – CNAPS). CNAPS, je Francuska administrativna policijska služba za javnu upravu osnovana člankom 31. zakona LOPPSI (Zakona o unutrašnjoj sigurnosti) od 14. marta 2011. i uredbom o osnivanju od 21. decembra 2011., te trenutno ima više od 200 zaposlenih agenata. U potpunosti se finansira porezom koji plaćaju zaštitarske firme koje prodaju zaštitarske usluge i unutrašnjih čuvarskih službi te od novčanih kazni donesenih zbog kršenja zakona.

Kolike su plate zaštitara u Francuskoj i kakva je percepcija javnosti?

Plate zaštitara u Francuskoj mogu varirati zavisno od iskustva, lokacija i firmi, odnosno dijela u kojem rade. Zaštitari početnici s malo ili nimalo iskustva, imaju prosječna mjesečna primanja od 1.500 do 1.800 eura. To može varirati zavisno od regije i poslodavaca. Iskusni zaštitari s nekoliko godina iskustva i dodatnim kvalifikacijama ili posebnim vještinama mogu zaraditi veće plate. Prosječna mjesečna plata za iskusne zaštitare u Francuskoj obično se kreće od 1.800 do 2.500 eura.

Nadređeni i voditelji timova koji su unaprijeđeni na položaje nadzornika ili voditelja tima mogu očekivati veće plate. Treba napomenuti da ovi poslovi uključuju dodatne odgovornosti kao što su upravljanje timovima, koordinacija sigurnosnih operacija i osiguravanje usklađenosti s protokolima. Mjesečne plate za nadzornike i voditelje timova mogu se kretati od 2.500 € do 3.500 € ili više, zavisno od nivoa odgovornosti i iskustva. Osim toga, na plate takođe mogu uticati sporazumi specifični za industriju ili kolektivni ugovori koji određuju minimalne razine plata za sigurnosno osoblje. Percepcija i tretman javnosti naspram zaštitara u Francuskoj može varirati, a to sve zavisi od individualnih stava i iskustava. Može se reći da javnost poštuje njihovu ulogu u društvenoj zajednici.

Generalno, zaštitari su prepoznati kao profesionalci koji igraju važnu ulogu u osiguravanju javne sigurnosti i zaštiti osoba i imovine. Često ih smatraju dodatnim nivoom sigurnosti uz državne agencije za provođenje zakona. Mnogi građani cijene njihovu prisutnost i razumiju potrebu za njihovim uslugama, a posebno u područjima gdje prevladavaju kriminal ili sigurnosni problemi. Zaštitari često komuniciraju s javnošću, posebno u svojim radnim okruženjima kao što su trgovački centri, javna događanja ili poslovne zgrade. Način na koji se građani odnose prema zaštitarima može varirati od pristojnog i s poštovanjem do neutralnog, a sve zavisi od konkretne interakcije i individualnih stavova. Neki građani mogu zatražiti pomoć od zaštitara za informacije ili u hitnim slučajevima. Kao i svaka profesija, zaštitari se mogu susresti sa stereotipima ili unaprijed stvorenim mišljenjima nekih pojedinaca.

Ti stereotipi mogu uključivati pretpostavke o njihovoj nivou obrazovanja, vještinama ili statusu u društvu. Međutim, važno je napomenuti da ovi stereotipi ne predstavljaju stavove čitave populacije, a mnogi građani imaju pozitivniju percepciju naspram zaštitara. U konfliktnim situacijama u kojima su zaštitari uključeni u rješavanje sukoba, kao što je provođenje pravila ili suočavanje s nepristojnim ponašanjem, reakcije građana mogu varirati. Neki pojedinci mogu sarađivati i poštovati autoritet zaštitara i njihova ovlašćenja, dok drugi mogu negativno reagovati ili se opirati njihovim postupcima. Važno je zapamtiti da su zaštitari obučeni za postupanje u takvim situacijama profesionalno i unutar granica zakona. Na percepciju i tretman zaštitara u Francuskoj utiču različiti čimbenici, uključujući lične stavove, iskustva i kontekst u kojem su se interakcije odvijale na relaciji zaštitar – građanin. Dok većina građana razumije i poštuje ulogu zaštitara, ključno je promovisati međusobno poštovanje i razumijevanje između zaštitara i javnosti kako bi se podstaknuli pozitivni odnosi i osigurale učinkovite sigurnosne mjere za opšee dobro.

Related Posts