Bezbjednost Školovanje

ZANIMANJE ZAŠTITARA- VIŠE PERSPEKTIVA

Zaštitari su osobe ili profesionalci koji su odgovorni za osiguravanje sigurnosti i zaštite ljudi, imovine, ili prostora. Njihova uloga varira zavisno od konteksta i sektora u kom rade, ali u osnovi, njihova glavna odgovornost je spriječiti neželjene događaje, kao što su krađe, vandalizam, napadi ili druge incidente koji mogu ugroziti sigurnost.

Evo nekoliko primjera gdje se može naći uloga zaštitara:

  1. Fizička sigurnost: Zaštitari mogu raditi kao fizički prisutni stražari na različitim mjestima, poput trgovina, restorana, banaka ili drugih poslovnih objekata. Njihova prisutnost obično služi kao odvraćanje od potencijalnih zločina.
  2. Sigurnosni sistem monitoring: Zaštitari tehničari mogu nadgledati sigurnosne kamere i alarmne sisteme u kontrolnim centrima kako bi reagovali na sumnjive aktivnosti ili incidente.
  3. Privatna zaštita: Neki zaštitari rade kao lični tjelohranitelji za pojedince, poznate osobe ili poslovne ljude koji su izloženi većem riziku od napada ili uznemiravanja.
  4. Dogadaji i koncerti: Na događajima, koncertima i sportskim manifestacijama zaštitari su prisutni kako bi održavali red i sigurnost među učesnicima.
  5. Transport novca: Zaštitari (pratioci vrijednosti) se takođe mogu koristiti za osiguranje transporta novca ili vrijednosti kako bi se spriječili napadi na takve pošiljke.

Zaštitari obično prolaze obuku kako bi se osposobili za svoje uloge, uključujući pravila ponašanja, postupke u hitnim situacijama i osnove samoobrane. Takođe, mnogi zaštitari moraju proći odgovarajuće provjere  i dobiti odgovarajuće dozvole ili licence za obavljanje svojih poslova. Važno je napomenuti da se zakoni i regulacije koje se odnose na zaštitarsku industriju mogu razlikovati od države do države ili od zemlje do zemlje.

Related Posts