Bezbjednost

Bezbjednost
U Zakonu o zaštiti lica i imovine samo je dat osnov za upotrebu vatrenog oružja lica koja vrše poslove zaštite, dok je u Krivičnom zakoniku CG, odnosno u Zakonu o javnom redu i miru propisana krivična odgovornost za neovlašćeno držanje i nošenje vatrenog oružja, odnosno prekršajna odgovornost za upotrebu vatrenog oružja, bez dozvole na javnom […]
Bezbjednost Zaštita imovine
Lice koje vrši poslove zaštite ima različita ovlašćenja u toku radnog vremena, a primjenjuje ih unutar i oko štićenog objekta, u granicama štićenog prostora i oko štićenog lica, dok tjelohranitelj i pratilac vrijednosti mogu primjenjivati ovlašćenja izvan objekta i prostora, u slučaju krajnje nužde i nužne odbrane. Lice koje vrši poslove zaštite utvrđuje identitet lica
Bezbjednost Lična bezbjednost
Zakonom o zaštiti lica i imovine, koji je usvojen 2013. godine, uređuje se djelatnost zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država, uslovi i način vršenja poslova zaštite kao i druga pitanja od značaja za vršenja poslova zaštite. Funkcionisanje sistema zaštite ne ostvaruje se isključivo djelatnošću policije i drugih organa bezbijednosti, već i aktivnostima privrednih
Bezbjednost Lična bezbjednost Zaštita imovine
Javni skupovi poput festivala, sportskih događaja ili skupova koji imaju za cilj promociju političkih, vjerskih i drugih sloboda predstavljaju jedinstven izazov za obezbjeđenje, ali i evakuaciju u slučaju da dođe do ugrožavanja bezbjednosti. Kombinacija gužve, medijske vidljivosti i visoke ekonomske vrijednosti, koje ovakvi događaji iziskuju, stvara visoku stopu rizika
Bezbjednost Lična bezbjednost
Niko nikada ne može biti apsolutno bezbjedan, a za istaknute pojedince prijetnja ličnoj bezbjednosti je višestruko veća i konstantna. U više od 85% slučajeva napad se dešava u toku vožnje, što znači da se javna ličnost ne može osloniti na redovne vozače, da bi bezbjedno stigla na željenu destinaciju ili da bi isporuka stigla bezbjedno […]
Bezbjednost Lična bezbjednost Zaštita imovine
Zaštitari obavljaju poslove osiguranja i zaštite lica, njihove imovine i objekata. Obrazovanje za ovo zanimanje sprovodi se u okviru sistema obrazovanja odraslih, a jedna od vodećih ustanova ove svrhe u Crnoj Gori je Urban Protection Training Centar u Podgorici. Zaštitari obavljaju poslove tehničke i fizičke zaštite. Fizička zaštita najčešće se koristi pri zaštiti