Izdvojeno

Crna Gora Izdvojeno
Urbana Akademija Sigurnosti (Urban Protection Academy) je nevladina fondacija. Urbana akademija sigurnosti je osnovana 15. 10. 2014. god. u Podgorici. Osnivač fondacije je Aleksandar Đuričković. Lice za zastupanje i predstavljanje fondacije je Ana Vukićević, a predsjednica Upravnog odbora je Rajka Đuričković. CILJEVI Ciljevi fondacije su kompatibilnost sa demokratskim