Analize Bezbjednost
Komunikacija igra ključnu ulogu u radu zaštitara. Zaštitarima je potrebna efikasna komunikacija kako bi obavljali svoje dužnosti, održavali sigurnost i reagovali na različite situacije. Evo nekoliko aspekata komunikacije koji su važni za zaštitare: RADIJSKA KOMUNIKACIJA Zaštitarima često treba radio ili komunikaciona oprema kako bi bili u kontaktu sa svojim kolegama ili