Analize Crna Gora
Admiral Dragan Samardžić istakao da je zabrinut zbog velikog broja građana Rusije koji su nakon agresije te zemlje na Ukrajinu došli u Crnu Goru. “Od agresije Rusije na Ukrajinu u Crnu Goru je došlo blizu 100.000 ljudi. Što sa stalnim, što sa privremenim dozvolama i mislim da je taj broj sada nadamšio tu cifru“, rekao […]