Bezbjednost Crna Gora Lična bezbjednost

Nuhodžić: Sistemski djelovati protiv nasilnog ekstremizma

Radikalizacija koja vodi nasilnom ekstremizmu jedna je od najvećih globalnih prijetnji čije posledice nijesu zaobišle ni Crnu Goru, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i dodao da je neophodno sistemski raditi na prevenciji i sprečavanju te pojave.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u saradnji sa OEBS-om, predstavili su danas Nacionalnu platformu za suzbijanje nasilnog ekstremizma, pod sloganom Zajedno protiv nasilnog ekstremizma.

Kako je rekao Nuhodžić, imajući u vidu puno značenje pojma radikalizacije i nasilnog eskremizma koji vode ka terorizmu, neophodna je saradnja na svim nivoima i sistemska koordinacija.

Prema njegovim riječima, radikalizacija koja vodi nasilnom ekstremizmu jedna je od najvećih globalnih prijetnji.

»Posljedice ove pojave nijesu zaobišle ni Crnu Goru, gdje ovaj fenomen, sve više okupira pažnju javnosti i bezbjednosnih službi. Od 2016. godine odlasci na strana ratišta nijesu zabilježeni. Ali, ne postoji apsolutna bezbjednost«, rekao je Nuhodžić.

Kako je rekao, ne može se u potpunosti biti zaštićen od mogućeg terorizma, gdje god se nalazili.

»Zato pažnju treba usmjeriti na dodatnu prevenciju i sprječavanje dalje pojave ovog i sličnih fenomena u budućnosti. Moramo jačati sopstvene kapacitete, međusobnu saradnju i koordinaciju, kako bi se povećala sposobnost ranog otkrivanja i prepoznavanja ove pojave«, poručio je Nuhodžić.

Sa druge strane, rekao je on, kada je riječ o povratnicima, pažnju treba usmjeriti na pitanja i proces deradikalizacije, rehabilitacije i reintegracije pojedinaca u društvo.

»Pažnju ne treba usmjeriti isključivo na povratnike, već i na članove njihovih porodica, koji su bili s njima na stranom ratištu, kao i na porodice čiji su članovi poginuli na ratištu ili se vode kao nestali«, kazao je Nuhodžić.

Kako je rekao, nacionalna platforma pod sloganom Zajedno protiv ekstremizma ima za cilj da omogući bolje razumijevanje značaja tog procesa i da, kroz otvoren dijalog, pojasni i preciznije definiše način na koji različiti segmenti društva mogu dati doprinos borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije.

»Preventivni rad na suzbijanju radikalizma i nasilnog ekstremizma kao kompleksne pojave, ujedno je preventivni rad na suzbijanju drugih oblika devijantnih ponašanja, posebno kod mladih«, kazao je Nuhodžić.

On je rekao da će usvajanje Nacionalne platforme biti potvrda jasne namjere Crne Gore da sistemski djeluje u pravcu suzbijanja nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vode ka terorizmu.

»Cilj je jasan-građane animirati da budu kritičari prema ekstremističkim porukama i sadržajima na internetu, kao i izgrađivati otpornost cjelokupnog društva na terorizam, nasilni ekstremizam i radikalizaciju koji vode ka terorizmu«, zaključio je Nuhodžić.

Direktor CDT-a, Dragan Koprivica smatra da je neophodno stvoriti organizovano društvo koje zna kako da blagovremeno reaguje na te fenomene.

 

»Društvo koje na vrijeme, u ranoj fazi, prepoznaje i registruje pojave radikalizacije i nasilnog ekstremizma, koje ih u slučaju potrebe pravično i zakonski procesuira ali i ono društvo koje ne upotrebljava golu silu već vodi računa o deradikalizaciji i sprječava eventualna krivična djela prije nego što se dogode«, rekao je Koprivica.

Kako je kazao, mora se stvarati društvo koje zna da reintegriše prestupnike, koje vodi računa o njihovom okruženju i koje se bori protiv bilo kojih oblika stigmatizacije na ovom polju.

»Skrećemo pažnju da Crna Gora ne smije ponavljati greške država koje su sav svoj fokus na ovom polju usmjerile na vjerski ekstremizam i učešće njihovih građana u stranim sukobima. Nije ništa manja opasnost od radikalizovanih etno-nacionalističkih ekstremista, pojedinaca ili grupa, čije aktivnosti mogu ozbiljno ugroziti ne samo bezbjednost Crne Gore već i njenu dugoročnu održivost«, ocijenio je Koprivica.

On je rekao da se građanima Crne Gore, nerijetko, podvaljuju narativi i lažne vijesti kojima se crnogorsko društvo želi vratiti u mrak devedesetih.

»Nudi im se prošlost mjesto sadašnjosti i budućnosti, a konflikt umjesto tolerancije. Mi u CDT-u smatramo da je jedan od ključnih zadataka našeg društva aktivno i efikasno suprotstavljanje ovim opasnim idejama bez obzira da li one dolaze iz Crne Gore ili van nje«, kazao je Koprivica.

On smatra da Crna Gora ne smije praviti greške drugih i usmjeriti se na bilo koju konkretnu naciju ili vjeru već mora biti usmjerena na suzbijanje ovih pojava koje ugrožavaju ili dovode u rizik njene građanke ili građane bez obzira na bilo koju pripadnost.

»Moramo, kroz afirmisanje principa po kojima funkcionišu demokratske i građanske države, afirmisati bolje razumijevanje nacionalnih i vjerskih različitosti na ovom prostoru.

Zato ova Platforma nije poziv na jednoumlje – ona je poziv na saradnju, otvorenost, jačanje veza, i na organizovan i koordinisan rad u suprotstavljanju radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu«, zaključio je Koprivica.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Mariz Davije /Maryse Daviet/, rekla je da terorizam predstavlja poricanje demokratije i ljudskih prava, koje su u samoj osnovi te organizacije.

»OEBS ima holistički pristup kako bi podržala bezbjednosti i prakse kroz multisektorski dijalog i saradnju. Obezbjeđivanjem alata i podrškom potrebama društva nadamo se da ćemo poboljšati različite vrijednosti pojedinaca i naših zajednica«, kazala je Davije.

Platforma je ,smatra ona, komponenta sveobuhvatnog pristupa borbi protiv terorizma, sa posebnim fokusom na sprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja dovodi do terorizma.

Ona je rekla da će OEBS pomoći u inicijativama i programima koji su osmišljeni da spriječe ljude da se angažuju u ideološkom nasilnom motivisanom nasilju.

»Mi samo pričamo o primarnim intervencijama kako bi se spriječio nastanak radikalizacije unutar širokih zajednica. Na drugom nivou postoji više stručnih intervencija gde ciljamo one koji su u opasnosti da budu radikalizovani«, zaključila je Davije.

Related Posts