Vijesti

EUROPOL ĆE LAKŠE RAZMJENJIVATI PODATKE SA DRŽAVA KOJE NISU U EU

Evropski parlament podržao je paket kojim se daje više ovlašćenja za Europol u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, jer se, kako su rekli, suočava sa novim izazovima zbog digitalne transformacije i pandemije Covid-19.

Agencija za podršku i jačanje saradnje u oblasti sprovođenja zakona između zemalja EU, Europol je, pored ostalog, ovlašćen da se bori protiv terorizma, trgovine drogom, pranja novca, trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i eksploatacije.

Kako se navodi u izjavi objavljenoj na sajtu parlamemta, primjetan je porast sajber kriminala usljed faktora kao što su nove tehnologije, globalizacija, međusobna povezanost, digitalna transformacija i nedavno pandemija. Ove promjene su predstavljale značajne izazove za sprovođenje zakona u EU, što je rezultiralo potrebom da se obrađuju velike količine podataka i koristi šifrovanje za borbu protiv kriminala, piše u izjavi.

Parlament je ranije pozvao na jačanje agencija EU, uključujući Europol, kako bi odgovorile na izazove internetskog i finansijskog kriminala. Tokom prvih plenarnih sjednica u maju i junu, poslanici EP su podržali predloge da se Europolu daju veća ovlašćenja u borbi protiv kriminala i terorizma.

Ovo bi omogućilo Europolu da poboljša razmjenu informacija kroz povećanu saradnju, bolju obradu velikih i složenih količina podataka i jačanje uloge agencije u istraživanju i inovacijama za sprovođenje zakona.

“Nova pravila će takođe omogućiti pojačanu saradnju sa zemljama koje nisu članice EU, kao što je primanje ličnih podataka iz zemalja koje nisu članice EU, jer teški kriminal i terorizam često imaju veze izvan EU”, piše u izjavi.

Pored toga, Europol će moći da predloži državama članicama da u Šengenski informacioni sistem (SIS) dodaju upozorenja iz zemalja koje nisu članice EU o osumnjičenim kriminalcima.

Related Posts