Bezbjednost Izdvojeno Lična bezbjednost
Neke zemlje sveta ne predstavljaju dobre destinacije za putovanja zbog određenih bezbednosnih rizika, kao što su nestabilna politička situacija, teroristički napadi, visoka stopa kriminala, rizici na putu ili zdravstveni rizici. Analizirajući ove bezbednosne rizike, kompanije SOS International i Control Risks kreirale su Travel Risk Map – mapu zemalja rangiranih prema