Bezbjednost Crna Gora Vijesti

Usvojena Informacija o realizaciji Plana vojne integracije u NATO

Crnogorska Vlada danas je usvojila Informaciju o realizaciji Plana vojne integracije Crne Gore u NATO.
Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, izrada strateških dokumenata, usvajanje i ratifikovanje standarda odbrane i nastavak procesa modernizacije Vojske Crne Gore (VCG) najznačajnije su aktivnosti koje su realizovane tokom ove godine iz Plana vojne integracije Crne Gore u NATO.
Načelnik Štaba Generalštaba VCG Aleksandar Pantović kazao je da su strateški dokumenti koja su polazna osnova za nastavak reformi u sektoru odbrane Strategija nacionalne bezbijednosti i Strategijski pregled odbrane, kao i Strategija odbrane i Dugoročni plan razvoja odbrane, koja su u fazi izrade.
Pantović je rekao da je Crna Gora tokom ove godine usvojila i ratifikovala 156 standarda odbrane, od čega su 127 NATO standardi, uz ratifikovanje 82 NATO standarda.
Prema njegovim riječima, proces opremanja i modernizacije VCG obilježili su nabavka tri helikoptera Bell-412 i njemačka donacija šest lakooklopnih vozila za Četu vojne policije.
Pantović je dodao da je završena druga faza rekonstrukcije raketne topovnjače RTOP-405 i nabavljena nova vježbovno-terenska uniforma za sve pripadnike VCG.
“Proces reforme VCG nastaviće se u skladu sa Odlukom o novoj organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske”, kazao je Pantović.
On je podsjetio da je počeo angažman VCG u NATO misiji KFOR na Kosovu.
“Ovih dana počinje angažman VCG u misiji u Letoniji, u okviru snaga pojačanog isturenog prisustva”, dodao je Pantović.
Međunarodni tim, kako je naveo, ocijenio je i sertifikovao kao borbeno spremne i deklarisane za doprinos NATO-u drugu pješadijsku četu, Odjeljenje hemijsko-biološko-radiološko-nuklearno, Tim za realizaciju ekspolozivnih naprava i Odjeljenje vojne policije.
On je kazao da je u Ministarstvu u toku formiranje Odjeljenja za cyber odbranu i odgovore na informatičke prijetnje (CD/CIRT) i Vojnog tima za odgovore na kompjuterske incidente.
Pantović je rekao da je VCG učestvovala na 22 međunarodne vježbe, sa angažovanjem 302 vojnika.
“Proces integracije prate zajedno Radni tim Crne Gore i NATO Radna grupa za pristupanje i integraciju i u okviru Godišnje integracijske konferencije “, zaključio je Pantović.

 

Related Posts