Crna Gora Izdvojeno

Gradiće hangar za smještaj lakooklopnih vozila

lakoMinistarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je tender za idejno rješenje i glavni projekat za izgradnju hangara za smještaj lakooklopnih vozila u kasarni „13. jul“ u Nikšiću, vrijedan 35 hiljada eura. U objektu se planira smještaj 32 do 35 oklopnih vozila. Oko hangara biće izgrađena ograda na kojoj će biti postavljena bodljikava žica.

U pozivu za učešće na tenderu navodi se da objekat u Nikšiću za skladištenje lakih oklopnih vozila treba biti izgrađen od čelične konstrukcije sa betonskom podlogom na kojoj treba ucrtati/označiti bijelom bojom parking mjesta, svako vozilo pojedinačno.

“Dimenzija je u osnovi 80×20 m i visina 5 m, zatvoren sa tri strane i obložen sendvič limom. Na četvrtoj strani predvidjeti metalna vrata za ulaz i izlaz vozila. Vrata predvidjeti sa mogućnošću pokretanja na električni pogon i ručno”, navodi se u tenderu.

Dodaje se i da širina vrata ne smije biti manja od 9 m, što omogućava prolaz za dva vozila.

“Krov treba da bude dvovodni. U objektu se planira smještaj 32 do 35 lako oklopnih vozila i dvije prostorije, gdje je jedna za smještaj uređaja veze dimenzija 6×4 m i visine 3 m, dok je druga prostorija za smještaj prateće opreme dimenzija cca 4×4 i visine 3 m”, objašnjeno je u tenderu Ministarstva.

Objekat je, navode, potrebno planirati tako da se omogući garažiranje vozila u dva reda.

“Na bočnim stranama hangara potrebno je predvidjeti vrata za ulaz i izlaz lica. Dimenzije jednog oklopnog vozila su 5.4×3.4×3 (dxšxv). Težina jednog vozila je 6500 kg. Oko svakog parkiranog vozila, sa svih strana, treba planirati oko jedan metar prostora, radi lakše komunikacije oko vozila. Na zadnjoj strani čeličnog hangara predvidjeti ugradnju fiksnih prozora koje sa spoljne strane treba zaštititi čeličnim rešetkama”, navedeno je u dokumentu.

Ministarstvo planira i da oko objekta hangara izgradi žičanu ogradu minimalne visine 2,5 metara, na vrhu sa V profilom 50×50 cm, pod uglom od 45 stepeni, na kojoj će biti bodljikava žica.

“Ograda od objekta treba da bude udaljena minimalno 3 metra”, zaključuje se u dokumentu.

Podsjećamo, američka kompanija Oškoš završiće lakooklopna vozila (JLTV) za Crnu Goru do 31. januara 2021. godine. Ministarstvo odbrane Crne Gore 23. oktobra potpisalo je ugovor za nabavku 67 JLTV. Prvih 20 komada ući će u naoružanje Vojske Crne Gore u drugoj polovini 2020. godine, a svi primjerci stići će iz fabrike u VCG do 2023. godine.

Nakon što Crna Gora bude opremljena JLTV vozilima, postaće četvrta članica NATO koja je koristila ovu vrstu naoružanja.

Do sada su ugovore sa Oškošom sklopile Litvanija, Velika Britanija i Slovenija. Nabavkom ovih vozila dvije pješadijske čete Vojske Crne Gore biće u potpunosti opremljene sa vozilima posljednje generacije.

Related Posts