Crna Gora Izdvojeno Vijesti

UPTC: Novi kurs za zanimanje zaštitar/ka

Urban Protection Training Centar iz Podgorice raspisao je

OGLAS

za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

U toku je prijem novih kandidata za Podgoricu.

Početak kursa je planiran za  25.03.2020 god.  u prostorijama ,,Urban Protection Training Centra” u 09h.

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje  ZAŠTITAR/KA lica i imovine

dostavi  ovjerenu  diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte  dostavljeni dokumenti  ostaju  u arhivi  UPTC-MNE.

Obuka je u trajanju od  IV nedjelje (sa radnim subotama).

Početak predavanja je od 09h. Predmetne  oblasti  za za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine :

1.Pravni Aspekti ,

  1. Osnovi kriminalistike,
  2. Osnovi prve pomoći,
  3. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,
  4. Fizička zaštita,
  5. Samoodbrana,
  6. Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika,
  7. Obuka o  Rukovanju naoružanjem

( ukupno 172 časa)

Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost  plaćanja u II rate)

Napomena : Kandidati koji  sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt ; 067/266-589, 067/671-993  fix 020/290-209

 

Direktorica  UPTC-MNE

Biljana Stojanović

Related Posts