Izdvojeno Lična bezbjednost Školovanje Zaštita imovine

UPTC Montenegro: Oglas za prijem kandidata

 

Poštovani, obavještavamo  Vas da je u toku prijem novih kandidata za: Podgoricu.

Početak kursa je planiran za 30.5.2022. sa pocetkom  u 09h.

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje  ZAŠTITAR/KA lica i imovine
dostavi  ovjerenu  diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte – dostavljeni dokumenti  ostaju u arhivi  UPTC-MNE.
Obuka je u trajanju od  IV nedjelje (sa radnim subotama).

Početak predavanja je od 09h. Predmetne  oblasti  za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine :

1. Pravni Aspekti

2. Osnovi  kriminalistike

3. Osnovi prve  pomoći

4. Tehnička zaštita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu

5. Fizička zaštita

6. Samoodbrana

7.Osnovi komunikacija, ljudska prava i etika

8.Obuka o  Rukovanju naoružanjem (ukupno 172 časa)

Cijena obuke je 300,00 €, (povoljnost plaćanja u II mjesečne rate)
Napomena: Kandidati koji  sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.

Kontakt: 067/671-993  fix 020/290-209

 

Direktorica  UPTC-MNE

Biljana Stojanović

Related Posts