Bezbjednost Lična bezbjednost Svijet Vijesti
Države Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva moraju da ulože dodatne napore kako bi riješile ilegalne migracije i bile efikasnije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. To se navodi u izvještaju Evropske komisije (EK) o ispunjavanju zahtjeva za viznu liberalizaciju osam zemalja koji je danas objavljen. Izvještaj se odnosi na države Zapadnog Balkana –