Intervju Izdvojeno

Šekerinska : Crna Gora nam je inspiracija

Ministarka odbrane Makedonije Radmila Šekerinska kaže da samo članstvo u NATO može zacementirati makedonsku nezavisnost, suverenitet I teritorijalni integritet, I da je Makedoniji Crna Gora inspiracija.

Ona je dala intervju listu “Partner” Ministarstva odbrane Crne Gore koji je urađen  prije referenduma na kojem su se u nedjelju, 30. septembra građani Makedonije izjašnjavali o promjeni imena države u Republika Sjeverna Makedonija.

Na referendum, koji je imao konsultativni, a ne obavezujući karakter, izašlo je značajno manje od 50 posto građana upisanih u birački spisak. Premijer Zoran Zaev je najavio da se borba za evropsku Makedoniju sada nastavlja u Sobranju. U svakom slučaju, ministarka je izričita u stavu da su evroatlantske integracije jedini ispravan put za njenu državu

  • Šta je sve podrazumijevao proces makedonskih NATO integracija? Kakve transformacije je, prije svega, izvršila Armija Republike Makedonije u primjeni NATO standarda? Šta je u tom procesu bilo najteže?

Makedonija je u procesu integracija u NATO od prvog ciklusa Akcionog plana za članstvo. Ove godine smo u 18. ciklusu, što je rekord za zemlju-kandidata članstva. Prošlo je mnogo reformi odbrambenog sektora, iako je iza nas težak period stagnacije, pa i nazadovanja na mnogim poljima. NATO je vojno-politički savez, a jedna od krucijalnih vrijednosti Alijanse su demokratski principi vladanja, nešto što je u Makedoniji posljednjih godina bio ozbiljan problem. Politička dešavanja i stagnacija na svim društvenim poljima direktno su se preslikavali na odbranu. Očigledan primjer za to je odbrambeni budžet koji je svake godine bio sve manji. Po stupanju na dužnost, ja i moji saradnici smo znali da treba da se napravi ozbiljan iskorak naprijed, posebno na polju odbrambenog budžeta, njegovog trošenja, kao I posvećenosti uslovima rada pripadnika Armije. Budžet za odbranu smo povećali u ovoj godini za 15 procenata, što nam je omogućilo da pripadnicima Armije povećamo plate za 10 procenata. Započeli smo ozbiljan projekat renoviranja objekata i poboljšanja uslova rada u kasarnama, otvorili smo se prema građanima. Transparentnost je od posebnog značaja ako želite da imate odgovornu instituciju, koja donosi mudre odluke i pazi na to kako troši novac građana. Dodatno, napravili smo i plan za dostizanje preporučenog budžeta koji se odnosi na sve članice Alijanse – 2 odsto od bruto domaćeg proizvoda. Budžet odbrane je mnogo važan, no važno je i kako će se koristiti ta sredstva. U Ministarstvu odbrane više godina je bio zaglavljen ključni dokument koji je davao smjernice za budući razvoj Armije – Strategijski pregled odbrane. Veoma sam zadovoljna što su Armija Republike Makedonije i Ministarstvo odbrane ovaj ključni dokumet završili početkom ljeta. Svakako, reformski zahvati ne završavaju članstvom u NATO – Strategijski pregled odbrane je definisao put I u sledećem periodu Ministarstvo I Armija će se fokusirati na njegovu implementaciju. Interoperabilnost sa vojskama zemalja – članica je isto tako ključan element u procesu integracija.  Armija Republike Makedonije od 2002. godine je direktno uključena u mirovne misije Alijanse i do sada je više od 4.000 pripadnika Armije učestvovalo u ovim misijama. Na taj način pridonosimo globalnom miru, Makedonija se etablirala kao ozbiljan, odgovoran član međunarodne zajednice.

  • Kakve benefite očekuje Republika Makedonija od članstva u NATO? Da li se ti benefiti u nekom segment razlikuju od onih koje ima Crna Gora?

Crna Gora je školski primjer kako članstvo u NATO pozitivno utiče na državu. Nemamo dilemu da će to prvo uticati na bezbjednost i stabilnost makedonskih građana, kao i bezbjednost spoljnih granica.  Članstvo u NATO će zacementirati našu nezavisnost, naš suverenitet i teritorijalni integritet. A bezbjedne granice i stabilno društvo podstiču investicije, pokreću ekonomiju, čime se povećava broj radnih mjesta. Srednjoročno, raste i cijena rada. Primjer Crne Gore govori jasno – povećanje direktnih stranih investicija zemalja članica NATO-a na 215,2 miliona eura za prvih 6 mjeseci ove godine u poređenju sa 96,6 miliona eura za isti period 2017. godine. To je zaista značajan porast i takvom rastu smo bili svjedoci u svim zemljama u periodu sticanja punopravnog članstva u Alijansi. Članstvo u Alijansi djeluje kao katalizator za političke procese, posebno onih povezanih sa članstvom u Evropskoj uniji. Jednostavno, to će mobilisati politički establišment i cijelo društvo, pokazaće da su, ako radite posvećeno, poštujući demokratske standarde, pravo I slobode koji su garantovani Ustavom, svi ciljevi dostižni. Ali, nije riječ samo o mjerljivim benefitima i prednostima. Makedonski građani su evropski građani i dijele iste vrijednosti sa građanima zemalja članica NATO. Mi tamo I prirodno pripadamo. Makedonija, kao 30. zemlja članica NATO to će i pokazati, da smo dio naprednog demokratskog svijeta i da su nam blagostanje, sloboda i prava svake individue prioritet.

  • Sistem kolektivne bezbjednosti svakako je primarni benefit članstva, pogotovo za male zemlje. Govoreći o bezbjednosnim prijetnjama, u jednom ste intervjuu kazali da veliku zabrinutost izaziva slabost i ranjivost državnih aparata i njihovih institucija na Balkanu, jer su zemlje sa manjkavim sistemima, podložnije trenutnim bezbjednosnim prijetnjama. Možete li to jasnije objasniti?

Veći dio balkanskih zemalja, posebno zemlje bivše zajedničke države su mlade demokratije koje još uvijek prolaze kroz ,,dječije bolesti“. Isto tako, živimo u regionu koji je raskrsnica civilizacija i u kojem nisu strani mali i veliki konflikti sa ozbiljnim posljedicama. Region koji je imao i koji ima neriješena pitanja zaista može biti izazov za evropsku bezbjednost. Makedonija je možda najeklatantniji primjer za to, koliko demokratija može da bude krhka, posebno u zemljama kakve su balkanske. U našoj novijoj istoriji krećemo se od ,,oaze mira“, do konflikta, od demokratije sa uspostavljenim procedurama do zarobljenih država. Makedonija je deset godina bila u službi grupe ljudi koja je upravljala svim procesima u državi. To je dovelo do apatije, do zatvorenosti, do neperspektivnosti. Građani su svoju  budućnost prestali gledati u okviru svoje države, a to je vjerovatno najpogubnija realnost sa kojom može da se suoči jedna nacija. Ipak, posljednja godina u mojoj zemlji je pokazala i drugo lice balkanskih zemalja, a to je brzina sa kojom možemo da napravimo korjenite promjene. Kao zemlje koje su na raskrsnici Istoka i Zapada i osjećaju pozitivne i negativne efekte onoga što se dešava na obje strane, moramo da budemo svjesni da su sopstveni razvoj i bezbjednost najvažniji elementi ukoliko želimo da našim građanima  omogućimo da žive u perspektivnoj zemlji.

  • Šta članstvo u NATO predstavlja za Makedoniju sa geopolitičkog i strateškog stanovištva? U tom kontekstu, šta članstvo Makedonije u Alijansi donosi regionu?

Zaokruženje članstva balkanskih zemalja u NATO I Evropsku Uniju predstavlja geopolitički proces kojim se stavlja tačka na bezbjednost i stabilnost u Evropi. To znaju naši saveznici, ali znamo I mi i zato našim potezima, odnosom i odlukama pomažemo evropskim liderima, da zatvore proces „cijele I slobodne“ Evrope. Države na Balkanu podložne su različitim uticajima i zato treba da teže jačanju demokratije, bezbjednosti I ekonomskom razvoju. Članstvo Makedonije u Alijansi biće dokaz da su sa većom  posvećenošću, hrabrošću i riješenošću, svi ciljevi koji se čine dalekima, u suštini, dostižni za cijeli region. Ja se nadam da će makedonski primjer biti inspiracija ostalim zemljama u regionu da svi zajedno  krenemo ka bezbjednoj i razvijenoj Evropi, zato što to naši građani to žele i zaslužuju.

  • Vlada u Skoplju smatra da će članstvo Makedonije u Alijansi zaštititi zemlju od ruskog miješanja u njene unutrašnje poslove . Da li se tu misli primarno na negativan stav Rusije po pitanju makedonskih evroatlantskih integracija ?

Makedonija je odgovoran član međunarodne zajednice. Moja zemlja je pokazala da podržava procese demokratskog razvoja na globalnom nivou i da se konstruktivno odnosi ka svim zemljama-susjedima, kao i partnerima. I preko dogovora sa Bugarskom i Grčkom pokazali smo da praktikujemo jedan novi vid spoljne politike na Balkanu. Želimo dijalog i želimo otvoren, jasan i iskren pristup usmjeren ka rješavanju problema i izazova, a ne proizvodnji novih. U tom kontekstu, Makedonija želi iskren i otvoren odnos sa svim zemljama, uključujući i Rusiju. Više od 70 procenata makedonskih građana se izjasnilo da želi svoju zemlju kao dio NATO i Evropske unije i mi imamo obavezu da to ostvarimo.

Related Posts