Bezbjednost Crna Gora Izdvojeno

Neophodna institucionalna saradnja zemalja regiona

Kriminal ne poznaje granice, zbog čega institucionalna saradnja između država regiona u toj oblasti mora biti jednako bliska, poručeno je sa skupa sudija i tužilaca Jugoistočne Evrope na temu djelotvornog povraćaja imovine.
Dvodnevni regionalni skup, koji je održan u Bečićima, organizovali su AIRE Centar (Advice on Individual Rights in Europe) i Regionalna anti-korupcijska inicijativa (RAI).
Kako je saopšteno iz Ambasade Velike Britanije u Podgorici, skup je dio šireg projekta koji finansira britanska vlada, i koji je usmjeren na jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi.
„Ovaj dvodnevni događaj obuhvata obuke koje izvode regionalni i međunarodni eksperti, uključujući i univerzitetske stručnjake iz oblasti kriminologije i studija bezbjednosti. Među preko 30 učesnika skupa su iskusni sudije i tužioci, među kojima i crnogorski“, kaže se u saopštenju.
Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Alison Kemp kazala je na otvaranju skupa da današnja konferencija „pomaže da se regionalna saradnja pretvori u stvarnost, kroz doprinos dodatnom jačanju stručnosti tužilaca i sudija u oblasti oduzimanja imovine, i kroz omogućavanje razmjene dobre prakse u ovoj oblasti među zemljama jugoistočne Evrope“.
Kemp je rekla da je, s obzirom na to da zemlje regiona imaju slične pravne sisteme, i da se susrijeću sa sličnim izazovima, uvjerena da je regionalni pristup ovom problemu koristan jer uključuje razmjenu stručnih iskustava, diskusije o zajedničkim izazovima, i mogućnosti razmjene najbolje prakse.
„Kriminal ne poznaje granice, zbog čega institucionalna saradnja između zemalja regiona u ovoj oblasti mora biti jednako bliska“, poručila je Kermp.
Ona je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava napore na ovom polju i da želi da podijeli britansko iskustvo u borbi protiv korupcije, kao i da ostaje posvećeno saradnji sa partnerima na Zapadnom Balkanu i pružanju podrške procesu sprovođenja važnih reformi.
Programska menadžerka AIRE Centra za Zapadni Balkan, Biljana Brajtvajt, konstatovala je da su organizovani kriminal i korupcija bolesti koje utiču na svaku državu i svako društvo na svijetu.
„Djelotvorne mjere za povraćaj imovine ključno su oružje u arsenalu tužilaca i sudova svuda na svijetu u borbi da se zaustavi postojeći kriminalitet i da se obezbjedi odvraćanje od budućih nedjela“, kazala je Brajtvajt.
Prema njenim riječima, u AIRE Centru su oduševljeni što mogu sarađivati sa RAI na tom projektu, uz podršku britanske vlade.
„Želimo da tužiocima i sudijama pružimo priliku da dalje jačaju svoje znanje, kao i platformu za jaču međunarodnu saradnju, čime ćemo doprinijeti i djelotvornijoj implementaciji zakonodavnog okvira za povraćaj imovine u cijelom regionu“, dodala je Brajtvajt.
Kako su kazali iz Ambasade, skup je prvi od tri ciklusa obuke na temu djelotvornog povraćaja imovine, a dio je dvogodišnjeg regionalnog projekta koji organizuju AIRE Centar i RAI pod nazivom “Jačanje borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovine”.
Projekat, čija je realizacija počela u novembru prošle i trajaće do novembra naredne godine, finansira britanska vlada, a podržava Fondacija Konrad Adenauer.
„Regionalni projekat za borbu protiv korupcije fokusira se na njegovanje regionalne saradnje kroz jačanje kapaciteta tužilaca i sudova, sa ciljem uključivanja u djelotvorni proces povraćaja imovine i u kompenzovanje snažne negativne percepcije građana koja postoji u odnosu na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u regionu“, kaže se u saopštenju.

Related Posts