Bezbjednost Lična bezbjednost Zaštita imovine

ZNAČAJ OPŠTE FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI I VJEŠTINE SAMOODBRANE ZA POSLOVE ZAŠTITE

Opšta fizička priprema (OFP) i samoodbrana bitan su preduslov za uspješno obavljanje svakodnevni zadataka sa kojima se susreću zaštitari i čuvari. Svaki zaposleni u zaštitarskoj službi dužan je brinuti se o ličnom zdravlju i opštoj fizičkoj pripremljenosti kako bi što djelotvornije mogao izvršavati odgovorne zadatke sa kojima se susreće u obavljanju svakodnevnih poslova.
Obavljanje poslova fizičke zaštite nalaže da se kroz OFP i samoodbranu, zaštitari i čuvari osposobe za pravovremeno i djelotvorno odbijanje i savladavanje napada na njihov život, osobu ili objekat koji štite. Sve je to naravno nužno postići u zakonski utvrđenim okvirima.
Pravilna upotreba fizičke snage (poznavanje i primjena vještina samoodbrane) predstavlja osnovni preduslov za uspješno obavljanje poslova zaštite i čuvanja. Cilj OFP je razvoj i motoričkih i funkcionalnih sposobnosti pojedinca, koje mu omogućuju kvalitetno obavljanje radnih zadataka koji se postavljaju pred ovo odgovorno zanimanje.
Nadalje, cilj OFP i vještina samoodbrane je usvajanje onih motorničkih znanja i vještina koje se mogu djelotvorno primijeniti u zaštitarskoj službi.
Osim toga cilj je i razvijanje onih konativnih i kognitivnih osobina ličnosti, koje doprinose tome, da osobe izvršavaju zahtjeva posao zaštitara – čuvara
budu formirane kao osobe koje znaju u svakoj situaciji pravilno reagovati na zahtjeve posla.

Uz ciljeve treba naglasiti koji su to osnovni zadaci OFP i samoodbrane:
• podizanje na što viši nivo osnovne i specifične motorničke sposobnosti svakog pojedinca,
• uticati na pozitivno formiranje ličnosti,
• osposobiti pojedinca da što kvalitetnije reaguje u urgentnim – stresnim situacijama,
• stvoriti pozitivne navike naspram motoričkih znanja i vještina iz samoodbrane (što veći broj ponavljanja znači sigurnije i efikasnije izvođenje pojedinih zahvata.

Generalno govoreći kvalitetnom obukom, a nakon toga i redovnim vježbanjem zaštitari – čuvari će puno kvalitetnije izvršavati svoje svakodnevne
zadatke u poslovima zaštite ljudi i imovine.

 

Related Posts