Bezbjednost Crna Gora Izdvojeno

Crna Gora obezbjeđuje sigurnost od terorističkih napada na kruzere

Bezbjednost krstarenja velikim brodovima često se dovodi u pitanje, naročito nakon nekog tragičnog događaja, iako je u stvarnosti, boravak na kruzerima jedno od najbezbjednijih krstarenja. U najvećem broju slučajeva putovanje se završi bez ikakvog incidenta.

Svaki kruzer pre putovanja podleže pravilima pregleda određene zemlje. Ipak, postoji i internacionalna konvencija (SOLAS) o bezbjednosti na otvorenom moru, koju svi moraju da poštuju.

Između ostalog, odredbe ove konvencije regulišu pitanja obezbeđivanja od požara, opreme za preživljavanje, integriteta plovila i njegove stabilnosti, kontrole praćenja određenih pravila, sigurnosne navigacije, kompetentnosti posade i zaštite okoline.

Mnogi putnici se plaše napada od strane pirata, ali činjenica je da nijedan kruzer nije napadnut od strane pirata već pet godina. Ipak, kruzeri nisu odustali od mjera predostrožnosti kada je ova opasnost u pitanju.

Na primjer, kada se brod nalazi u području u kom žive pirati, iz mjera predostrožnosti sva spoljna svetla na brodu se smanjuju, a putnici su zamoljeni da jačinu svjetla u svojim kabinama postave na minimum.

Tako će brod biti manje primetan potencijalnom napadu. Ipak, šanse da se napad pirata zapravo i dogodi su veoma niske.

Crna Gora je, u posljednje vrijeme, postala veoma atraktivna destinacija za kruzere, koji u našu zemlju dovode na desetine hiljada putnika.

Prošle godine u crnogorske luke uplovila su 424 kruzera, sa oko 506.198 putnika, pokazuju preliminarni podaci MONSTAT-a.

„Prema zastavi pod kojom plove, struktura brodova koji su uplovili u teritorijalno more Crne Gore u 2018. godini je sljedeća Bahami (28,8%), Malta (25,2%), Panama (12,3%), Bermudi (6,1%), Italija (5,7%), Hrvatska (5,4%), Belgija (4,3%), Francuska (3,3%) i drugi“, saopštio je MONSTAT.

Ovi podaci ukazuju da je veliki broj kompanija koje se bave ovom vrstom turizma veoma zainteresovan za Crnu Goru, što dodatno obavezuje našu zemlju, naročito kada je sigurnost putnika u pitanju.

Mihailo Miki Vukić, vlasnik agencije Alegra koja se trudi da razvije ovaj vid turizma u Baru i Crnoj Gori kaže za portal upa.eu.com da sigurnost brodova koji dolaze u Crnu Goru, a najviše u Luku Kotor je uvijek na zavidnom nivou, počev od činjenice da je i sam odnos sigurnost broda prema luci, uvijek na MARSEC Level 1.

“Putnici i posada, koju ovi putnicki brodovi dovode u Kotor, su čak i prije dolaska kontrolisani od strane MUP-a (Pogranicne policije Luka Kotor) u vidu elektronskih spiskova koji se šalju minimum 24sata prije dolaska broda. Nakon što brod dođe u Luku, naravno, ovi putnici i posada izlaze ili na ekskurzije ili samostalno u Kotor, gdje prije nego što napuste područje Luke Kotor, prolaze pored zgrade Terminala u kojem se nalazi policija, koja čak i tu, naknadno, vrši vizuelnu kontrolu osoba”, objašnjava Vukić.

On kaže da I prilikom povratka na brod, svi putnici i posada imaju tri vida kontrole, jedan je od strane obezbjeđenja Luke Kotor (koji bez izuzetka kontroliše karte ili isprave putnika i posade), opet prolaze pored zgrade terminala (gdje opet imaju vizuelnu kontrolu policije), i napokon, na samom ulazu na brod (gdje skeniraju svoje kartice) imaju kontrolu od brodskog obezbijeđenja sa skenerom svakog putnika ili posjetioca broda.

“Zgrada Teminala Luke  dodatno svjedoči visokom stepenu bezbjednosti Luke, samom činjenicom da je opremljena sa dva savremena metal detektora i rengen trakom za prtljag i čak dva člana službe obebjeđenja Luke u svakom trenutku. U par slučajeva, od strane brodara bilo zahtjevano je i dodatno obezbjeđenje i povećan nivo sigurnosti, kada su nam MUP i Luka Kotor izašli u susret i uz povećan broj službenika, sa jedne i druge strane, i povećan broj kontrola sa morske strane (čamcem Luke Kotor), pa čak doveli i dresirane pse za otkrivanje eksplozivnih naprava i narkotika”, kaže Vukić.

On ističe da je savršena saradnja sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Pograničnom policijom u Luci Kotor.

“Oni vrlo efektno djeluju  a njihova ažurnost se mogla uočiti kroz mnogo situacija prilikom dolazaka kruzera, ukrcaja ili iskrcaja njegovih putnika i posade”, zaključuje Vukić.

Inače, MARSEC (MARitime SECuriti) je troslojni sistem pomorske sigurnosti koji je ustanovila obalska straža Sjedinjenih Država (stanje uzbune) koji je dizajniran da lako saopštava Obalnoj straži i unaprijed planirane odgovore za vjerodostojne prijetnje. Njegov cilj je da obezbijedi procjenu mogućih terorističkih aktivnosti u pomorskom sektoru prevoza, uključujući prijetnje nautičkim objektima i brodovima, a koji bi mogli biti meta napada.

Related Posts