Izdvojeno

OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA TEHNIČAR/KA

Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Podgoricu : početak kursa je 09.12.2019 god.  u prostorijama ,, Urban Protection Training Centra” .

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje  ZAŠTITAR/KA TEHNIČAR/KA.
dostave ovjerenu  diplomu o završenoj srednjoj školi (  IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte  dostavljeni dokumenti  ostaju  u arhivi  UPTC-MNE.

Obuka je u trajanju od  III nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je u 13;00h .

Cijena obuke za  zanimanja je 500,00 € (doobuka 300€), (povoljnost  plaćanja u II rate)
Napomena :Kandidati koji  sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt ; 067/266-589, 067/671-993  fix 020/290-209

Related Posts