Analize Izdvojeno

Pavlović: U bezbjednosti komunikacija je izuzetno važna

Osnovi komunikacije, ljudska prava i etika su jedan od ključnih predmeta na seminaru koji pohađaju zaštitari i zaštitari tehničari u ustanovi za edukaciju odraslih ,,Urban Protection Training Centar”. O važnosti komunikacije u bezbjednosti, kao i reakcijama polaznika na usvajanje nove terminologije i njene primjene u praksi govori Irena Pavlović, profesorica ovog predmeta u navedenoj ustanovi.

UPA: Koliko je važna komunikacija u bezbjednosti?

Pavlović: Savladavanje osnova komunikacije je od izuzetnog značaja. Rekla bih, ne samo u oblasti bezbjednosti, već u svakodnevnom djelovanju i interakciji sa okolinom. To je poruka koju primarno želimo da prenesemo našim polaznicima. Višegodišnje bavljenje ovom problematikom nas je uputilo upravo na zaključak da je komunikacija od izuzetnog značaja za profesionalce koji su svakodnevno upućeni na saradnju sa različitim profilima ljudi i koji su često izloženi stresu i pritisku. Za zaštitare, odnosno, lica koja, slično policiji, imaju jasno određena ovlašćenja, suštinsko je pitanje kontrole i zdravog autoriteta. To je moguće isključivo kroz savladavanje osnovnih tehnika taktičke komunikacije, kao i proučavanjem različitih tipova ličnosti i stilova postupanja u konfliktnim situacijama.

UPA: Kako je koncipirana nastava ovog predmeta?

Pavlović: Kako sam naziv kazuje, predmet se sastoji iz tri oblasti: osnova komunikacije, ljudskih prava i etike. Nastava je formulisana na način da se polaznici, savremenim metodologijama, najprije upoznaju sa terminologijom i njenim značajem, a zatim, u nizu praktičnih vježbi, demonstriraju usvojeno. Gradivo je interesantno i lako pamtljivo. Polaznici posebno budu motivisani kada uoče univerzalnost primjene naučenih tehnika. Pa nezavisno kakvi su im profesionalni planovi za budućnost, vide jasnu konekciju primjene u svim životnim sferama. Uvijek je prisutan prstohvat zdravog humora. Za primjere biramo popularne teme, uvijek aktuelne muško-ženske odnose, anegdote iz svakodnevice i tako redom… Često se prikazuju inserti popularnih domaćih serija gdje se vide pozitivni i negativni primjeri taktičkog komuniciranja, ili pitanja kršenja ljudskih prava. Nakon osnova komunikacije, analiziraju se kategorije morala i etike, komparativno proučavaju moral pojedinca i grupe, sa akcentom na poslovnu etiku i lojalnost firmi za koju radimo. Zatim, polaznici usvajaju istorijski kontekst pokretanja pitanja o ljudskim pravima, njihovu kategorizaciju i primjenu od usvajanja Deklaracije do savremenog doba. Na kraju se sumira naučeno kroz jasnu vezu ova tri segmenta – da efektivna komunikacija direktno odražava naše stavove i principe i da svaki profesionalac zna pravilne mjere postupanja prema drugima.

UPA: Kako polaznici usvajaju gradivo i imate li povratne informacije o daljoj primjeni ovih znanja?

Pavlović: Polazinici ovog kursa su ljudi različitih profesionalnih biografija i obrazovanja. Zato je izazov naći pravu predavačku mjeru, kako bi svi bili motivisani na pravi način. Nije jednostavno izbalansirati pristup određenoj tematici tako da bude dovoljno jednostavna, a, opet, nipošto banalna. Često imamo slučaj da među njima bude izuzetno edukovanih ljudi, čija su očekivanja daleko iznad prosjeka. Zato se duboko vodi računa pri analizi različitih percepcija i načina usvajanja novog gradiva. Svakako, termini poput verbalne i neverbalne komunikacije su pretežno svima poznati, tako da nije teško uspostaviti bazu za dalju nadgradnju. Zanimljivo je da većina, kako predavanje odmiče, itekako pokazuje zainteresovanost za ovu nauku i izvan okvira predviđenog. Zato postoji pripremljena fakultativna literatura, koju svaki polaznik, po svojoj želji, može da preuzme i usavrši svoja znanja i vještine. Posebno su popularna naučna djela koja se bave proučavanjem neverbalnog dijela komuniciranja, poput dešifrovanja govora tijela, ili razotkrivanja različitih metoda ekspresije. Svi oni sa zadovoljstvom učestvuju u nastavi i vrlo nadahnuto govore o svojim iskustvima i stečenim znanjima. Kraj predavanja nipošto nije aposlutni  prekid odnosa – tako da često, pri slučajnim ili namjernim susretima, bivši polaznici sa oduševljenjem govore o situacijama gdje su uvidjeli značaj efektivnog komuniciranja i shvatili koliko je jednostvano prevazići ili razriješiti konflikt.

UPA: Kako vidite komunikaciju danas?

Pavlović: Komunikacija danas je, paradoksalno, u krizi. Posebno kada su mladi u pitanju. Pretpostavljam da je, ubrzanjem tempa življenja, nekako, i komunikacija dobila svoju ,,instant” formu. Teži se što sažetijem, svedenijem izrazu, za čije formulisanje je potreban neznatan utrošak vremena. Prateći trend društvenih mreža, jasno se pokazuje da prednost imaju moderne skraćenice poput NZM, WTF, TNX, OMG, LOL… Posebno je evidentno siromašenje vokabulara. Mladi ne raspolažu zavidnim opsegom riječi i nerijetko imaju problem da pronađu adekvatan izraz. Bez te osnove, suludo je govoriti na temu razrađivanja posebnih taktika i pristupa sagovorniku. Polaznici, najprije, moraju naučiti jasno formulisanje misli i sklapanje koncizne i jasne poruke, pa tek nakon razrađivati kompleksnije nivoe komuniciranja. Srećom, oni postaju svjesni toga na samom početku i vježbom postižemo dobre rezultate. Prenosim im direktnu poruku da nas ono što iskazujemo i način na koji to činimo upravo tvori ljudima kakvim jesmo – autentičnim i neponovljim. Zato je ljepota izražavanja oličenje naše ličnosti, karaktera i duha.

Priredila: Iva Stojadinović

Related Posts